Mjera i integral

Ova wikiknjiga opisuje -algebre, konstrukciju Lebesgueove mjere, Lebesgueovog integrala te prostore . Temelji se prema predavanjima kolegija Mjera i integral sa PMF-Matematički odjel u Zagrebu.

SadržajUredi

 1. Riemannov integral
 2. Lebesgueova mjera
  1. Konstrukcija Lebesgueove mjere
  2. Proširenje mjere s prstena na  -prsten
  3. Izmjerljive funkcije
 3. Integral
  1. Konstrukcija integrala
  2. Slika mjere
 4. Integrabilne funkcije
  1. Definicije i svojstva
  2. Funkcije ovisne o parametru
 5. Lebesgueovi   prostori
  1. Prostor  
  2. Prostori   na intervalu  
  3. Prostor  
  4. Načini konvergencije
  5. Konvergencija po mjeri
 6. Dekompozicija mjera
 7. Veza između Riemannovog i Lebesgueovog integrala