Mjera i integral/Veza između Riemannovog i Lebesgueovog integrala

Teorem (o vezi Riemannovog i Lebesgueovog integrala)Uredi

Neka je   ograničena funkcija, a   prostor s mjerom. Tada vrijedi:

  1.   je R-integrabilna     je neprekidna  -ss &
  2.   je R-integrabilna     je L-integrabilna & L-integral = R-integral.