Razlika između inačica stranice »Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Aerodinamika«

bez sažetka
}}
 
[[Slika:Lift-force.PNG|thumb|250px|right|Aerodinamičke sile koje djeluju na aeroprofiaeroprofil: 1 -Napadni kut krila; 2 -Smjer kretanja; 3 -Uzgon; 4 -Aerodinamična sila otpora; 5 -Težina; 6 -Vučna sila;]]
 
*'''Aerodynamic balance''' –aerodinamička kompenzacija, posebno profilirani dio na komandnim površinama za stvaranje dodatne aerodinamičke sile. S time se smanjuje potrebna sila na upravljačkoj palici (volanuupravljaču).
*'''Aerodynamic braking''' - aerodinamičko kočenje, je kočenje s pomoću stvaranja aerodinamičke sile otpora radi smanjivanja brzine [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Zrakoplov|zrakoplov]]a. Ostvaruje se s pomoću:
:- izvlačenja aerodinamičkih kočnica (spoilers) koji se nalaze na gornjaci [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/W/Krilo zrakoplova|krila]] s čime se u tim zonama postiže trenutni slom [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/L/Uzgon|uzgon]]a,
:- promjenom koraka [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/ElisaPropeler|elisepropelera]] (napadnog kuta) na negativni s čime se dobiva suprotni potisak od smjera kretanja zrakoplova i
:- izvlačenjem poklopaca (reversere) na izlazima [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/E/Motor|mlaznih motora]] u cilju usmjeravanja mlaza suprotno od smjera kretanja.
*'''Aerodynamic center''' – aerodinamički centar, hvatište sila na tetivi [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Aeroprofil|aeroprofila]] koje se nalazi na njenoj prvoj četvrtini.
*'''Aerodynamic coefficient''' –bezdimenzionalni koeficjentkoeficijent aerodinamičkih sila i momenata.
*'''Aerodynamic forces''' – osnovne sile koje djeluju na zrakoplov u letu prouzrokovane kretanjem zraka oko njegovih površina:
::-potisak,sila koja djeluje prema naprijed,
::-aerodinamička sila koja se stvara na horizontalnim repnim površinama i čiji smjer ovisi balansu zrakoplova. Zadatak joj je održavanje uzdužne stabilnosti zrakoplova.
*'''Aerodynamic design point''' –najbolji omjer kompresije [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kompresor|kompresora]] s promjenom visine.
*'''Aerodynamic drag'''– AerodinamičkaAerodinamički sila [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/D/Otpor|otpora]] je sila koja djeluje suprotno od smjera kretanja nekog krutog tijela. Tijela imaju najmanju silu otpora ako im je [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/X/Uzdužna os|uzdužna os]] u smjeru strujanja zraka.
*'''Aerodynamic heating''' –zagrijavanje površine tijela koje se kreće kroz zrak prilikom povećanja njegove brzine ili brzine zračne mase.
*'''Aerodynamic lift''' – aerodinamički uzgon, sila koja se stvara uslijed razlike tlakova pri strujanju zraka oko aeroprofila. Krila zrakoplova i rotor helikoptera stvaraju vertikalni uzgon dok elisapropeler proizvodi horizontalni uzgon (vučnu silu).
*''' Aerodynamic shape''' –aeroprofil, aerodinamički oblik tijela o kojem ovisi veličina uzgona.
*'''Aerodynamic twisting moment''' –težnja kraka rotora ili elisepropelera da se okrenu oko osi na njihovom velikom koraku.
 
===Ostali pojmovi===
Anonimni suradnik