Njemački jezik/Glagoli/Pasiv: razlika između inačica

{{Njemački jezik}}
== Pasiv ==
Pasiv je trpno stanje glagola. UZa njemačkomrazliku jezikuod postoji prezenta pasivaaktiva, perfektakod pasiva...kojega Pasivje imajusubjekt samovršitelj prijelazniradnje, glagoli.u Svapasivu vremenasubjekt kojatrpi smoradnju, doradnja sadaje prošlibitnija su bila uod aktivusubjekta.<br>
Npr. (aktivna rečenica): Njezini roditelji su izgradili ovu kuću.<br>
(pasivna rečenica): Ova kuća je izgrađena. (nije važno tko ju je izgradio)<br>
U njemačkom jeziku, pasiv nemaju svi glagoli. Povratni glagoli (s povratnom zamjenicom '''se''' - '''sich''') nemaju pasiv, glagoli kretanja ili promjene stanja također nemaju pasiv, glagoli '''haben''' i '''sein''' također nemaju pasiv te oblici, fraze, u kojima se koriste navedeni glagoli. Pasiv nemaju niti bezlični glagoli (glagoli koji imaju samo treće lice jednine, npr. '''es gibt'''...)
=== Prezent i preterit pasiva ===
Prezent pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola '''werden''' i participa perfekta glagola.
|sie würden gefragt werden
|}
=== Pretvaranje aktivne rečenice u pasivnu ===
 
*Prijelazni glagoli
(glagoli s objektom u akuzativu)<br>
'''Mario kauft ein Fahrrad.''' (Mario kupuje bicikl.)<br>
'''Ein Fahrrad''' je u gornjoj rečenici objekt u akuzativu. U pasivu se on prebacuje u nominativ jednine.<br>
'''Das Fahrrad'''<br>
Zatim dodamo određeno lice glagola '''werden''' i particip perfekta glagola '''kaufen'''.<br>
'''Das Fahrrad wird gekauft.''' - Bicikl je kupljen.
*Neprijelazni glagoli
(glagoli bez objekta)<br>
'''Mein Nachbar arbeitet in der Garten.''' - Moj susjed radi u vrtu.<br>
U ovoj rečenici nema objekta. Zato koristimo '''es'''.<br>
'''Es wird in der Garten gearbeitet.''' - U vrtu se radi. ''ili''<br>
'''In der Garten wird gearbeitet.''' - U vrtu se radi.
[[Kategorija:Njemački jezik]]
942

uređivanja