Njemački jezik/Glagoli/Pasiv

Njemački jezik
NaslovnicaSadržajDoprinositelji
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
Lekcija 10Lekcija 11Lekcija 12Lekcija 13Lekcija 14Lekcija 15Lekcija 16Lekcija 17
Lekcija 18Lekcija 19Lekcija 20Lekcija 21Lekcija 22Lekcija 23Lekcija 24Lekcija 25
Lekcija 26Lekcija 27Lekcija 28Lekcija 29Lekcija 30Lekcija 31Lekcija 32Lekcija 33
Lekcija 34Lekcija 35Lekcija 36Lekcija 37Lekcija 38Lekcija 39Lekcija 40Lekcija 41

Vježba 1Vježba 2Vježba 3Vježba 4Vježba 5Vježba 6Vježba 7Vježba 8Vježba 9
Rješenje 1Rješenje 2Rješenje 3Rješenje 4Rješenje 5Rješenje 6Rješenje 7
Rješenje 8Rješenje 9

Abeceda i izgovor
Njemačka zastava

Pasiv

uredi

Pasiv je trpno stanje. Za razliku od aktiva, kod kojega je subjekt vršitelj radnje, u pasivu subjekt trpi radnju, radnja je bitnija od subjekta.
Npr. (aktivna rečenica): Njezini roditelji su izgradili ovu kuću.
(pasivna rečenica): Ova kuća je izgrađena. (nije važno tko ju je izgradio)
U njemačkom jeziku, pasiv nemaju svi glagoli. Povratni glagoli (s povratnom zamjenicom se - sich) nemaju pasiv, glagoli kretanja ili promjene stanja također nemaju pasiv, glagoli haben i sein također nemaju pasiv te oblici, fraze, u kojima se koriste navedeni glagoli. Pasiv nemaju niti bezlični glagoli (glagoli koji imaju samo treće lice jednine, npr. es gibt...)

Prezent i preterit pasiva

uredi

Prezent pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina
1. ich werde gefragt wir werden gefragt
2. du wirst gefragt ihr werdet gefragt
3. er wird gefragt sie werden gefragt
Primjer

In meinem Haus wird der Geburtstag gefeiert. - U mojoj se kući slavi rođendan.

Preterit pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (preterit - wurde) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina
1. ich wurde gefragt wir wurden gefragt
2. du wurdest gefragt ihr wurdet gefragt
3. sie wurde gefragt sie wurden gefragt
Primjer

In meinem Haus wurde der Geburtstag gefeiert. - U mojoj se kući slavio rođendan.

Perfekt i pluskvamperfekt pasiva

uredi

Perfekt pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (perfekt - bin worden) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina
1. ich bin gefragt worden wir sind gefragt worden
2. du bist gefragt worden ihr seid gefragt worden
3. es ist gefragt worden sie sind gefragt worden
Primjer

In meinem Haus ist der Geburtstag gefeiert worden. - U mojoj se kući slavio rođendan.

Pluskvamperfekt pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (pluskvamperfekt - war worden) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina
1. ich war gefragt worden wir waren gefragt worden
2. du warst gefragt worden ihr wart gefragt worden
3. er war gefragt worden sie waren gefragt worden
Primjer

In meinem Haus war der Geburtstag gefeiert worden. - U mojoj se kući rođendan bio slavio.

Futur prvi i futur drugi pasiva

uredi

Futur prvi pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (futur prvi - werde werden) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina
1. ich werde gefragt werden wir werden gefragt werden
2. du wirst gefragt werden ihr werdet gefragt werden
3. er wird gefragt werden sie werden gefragt werden

Futur drugi pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (futur drugi - werde worden sein) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina
1. ich werde gefragt worden sein wir werden gefragt worden sein
2. du wirst gefragt worden sein ihr werdet gefragt worden sein
3. es wirt gefragt worden sein sie werden gefragt worden sein

Kondicional pasiva

uredi

Kondicional pasiva se tvori pomoću pomoćnog glagola werden (würde werden) i participa perfekta glagola.

Lice Jednina Množina
1. ich würde gefragt werden wir würden gefragt werden
2. du würdest gefragt werden ihr würdet gefragt werden
3. sie würde gefragt werden sie würden gefragt werden

Pretvaranje aktivne rečenice u pasivnu

uredi
  • Prijelazni glagoli

(glagoli s objektom u akuzativu)
Mario kauft ein Fahrrad. (Mario kupuje bicikl.)
Ein Fahrrad je u gornjoj rečenici objekt u akuzativu. U pasivu se on prebacuje u nominativ jednine.
Das Fahrrad
Zatim dodamo određeno lice glagola werden i particip perfekta glagola kaufen.
Das Fahrrad wird gekauft. - Bicikl se kupuje.

  • Neprijelazni glagoli

(glagoli bez objekta)
Mein Nachbar arbeitet im Garten. - Moj susjed radi u vrtu.
U ovoj rečenici nema objekta. Zato koristimo es.
Es wird im Garten gearbeitet. - U vrtu se radi. ili
Im Garten wird gearbeitet. - U vrtu se radi.