Razlika između inačica stranice »Esperanto/Dodatak F«

Dodano 1.067 bajtova ,  prije 13 godina
1984 mil naǔcent okdek kvar
 
==Imenice & PridjeciPridjevi==
Sve riječi koje završavaju na '''o''', '''oj''', '''on''' or '''ojn''' su imenice. Sve riječi koje završavaju na '''a''', '''aj''', '''an''' or '''ajn''' su pridjevi.
 
 
Kao i u Hrvatskom jeziku, pridjevi i njihove imenice moraju imati isti završetak, stoga se završetci moraju slagati ''"Bona Homo" -> "Bonan Homon" -> "Bonaj Homoj" -> "Bonajn Homojn"; nikako ne "Bona Homoj"''.
 
==Glagoli==
===Infinitiv i vremena===
Svi glagoli su pravilni sa samo jednom vrstom infinitiva. Infinitivi završavaju na '''i'''. Tri vremena: perfekt, prezent i futur (prošlo, sadašnje i buduće) se tvore dodavanjem '''is''' (za prošlo), '''as''' (za sadašnje) i '''os''' (za buduće) nakon što maknemo '''i'''.
===Participli===
Participli su pridjevi napravljeni od glagola. Ima dvije vrste: aktivni i pasivni.
 
====Aktivni====
estas skribinta je pisao
estas skribanta piše
estas skribonta pisat će
skribanto pisac
 
====Pasivni====
estas skribita je bio napisan
estas skribata sada se piše
estas skribota biti će napisan
 
===Imperativ===
Imeprativ se dobiva ukljanjanjem infinitvnog nastavka i dodavanjem '''u'''.
skribu piši
iru idi
faru ĝin! učini to
 
===Kondicional===
Kondicional ili pogodbeni oblik dobiva se uklanjanjem infinitvnog nastavka i dodavanjem '''us'''.
vi farus ti(vi) bi radio
mi povus ja bih mogao
ni manĝus mi bismo jeli