Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Apsolutan

Apsolute -apsolutan, potpun.


Pojmovi vezani za apsolutanUredi

 • Absolute altimeter –radio visinomjer, visinomjer koji pokazuje stvarnu visinu leta aviona u odnosu na teren nad kojim se leti.
 • Absolute altitude –stvarna udaljenost između aviona i terena iznad kojega avion leti. Mjeri se radio visinomjerom.
 • Absolute ceiling –najveća nadmorska visina leta koju avion može doseći u uvjetima standardne atmosfere.
 • Absolute humidity –stvarna količina vodene pare u određenom volumenu zraka.
 • Absolute instability -stanje sloja atmosfere u kojem su vertikalna kretanja temperature takva da ako se dijelu zraka inicira kretanje na gore ili dolje, kretanje će se nastaviti bez daljnje uporabe sile.
 • Absolute pressure -apsolutni tlak, tlak mjeren u odnosu na nulti tlak.
 • Absolute pressure controller -regulator turbopunjača koji ograničava maksimalni tlak kojeg on treba proizvesti kada avion leti ispod njegove kritične visine leta.
 • Absolute pressure gage -instrument za mjerenje apsolutnog tlaka(aneroidni barometar).
 • Absolute pressure regulator -regulacijski ventil visokog tlaka na ulazu u kompresor
 • Absolute speed –najveća moguća brzina leta.
 • Absolute temperature –temperatura mjerena od apsolutne nule (-273,18° C).
 • Absolute value –krajnja vrijednost izražena ili pozitivnim ili negativnim brojem (npr. pozitivna vrijednost +10 ima istu negativnu apsolutnu vrijednost -10).
 • Absolute zero –apsolutna nula, temperature na kojoj prestaju sva molekularna kretanja unutar nekog materijala (0° Kelvina ili -273° Celzija.