Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Osni

Axial osni, osovinski, u smjeru osi; kretanje duž zamišljene linije oko koje neko tijelo rotira..

Pojmovi vezani za "axial"Uredi

  • Axial-centrifugal compressor – postavljanje aksialnog kompresora ispred centrifugalnog, koristi se najčešće na manjim mlaznim avionima.
  • Axial flow –aksialno strujanje; u mlaznim motorima s aksijalnim kompresorom zrak se kroz motor kreće usporedno s njegovom uzdužnom osi i uglavnom ne mijenja svoj smjer.
  • Axial lead resistor –zaseban električni sklop koji proizvodi zadanu količinu otpora u protoku struje.
  • Axial load –uzdužno opterećenje, opterećenje koje stvara propeler na svoju osovinu.
  • Axial loading –aerodonamička sila koja nastoji pomaknuti kompresor mlaznog motora u njegovom kućištu prema naprijed.
  • Axial turbine –turbina okretana fluidom koji kroz nju protječe u smjeru približno usporedno s osovinom na kojoj je turbinsko kolo učvršćeno.