Otvori glavni izbornik
Osi zrakoplova

AxeUredi

  • Axes of an aircraft -međusobno okomite osi oko kojih se zrakoplov okreće s zajedničkim sjecištem u njegovom centru težišta. Zrakoplov ima tri osi:
-vertikalna os,
-uzdužna os (os koja spaja nos zrakoplova s repom,
-poprečna os (os koja spaja vrhove krila).

AxiUredi

  • Axis of symmetry -osi simetrije aviona.

AxsUredi

  • Axsonometric projection -projekcija koja se koristi u izradi nacrta predmeta gdje je predmet nagnut tako da mu se vide tri strane.