Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kurs

Course –kurs, smjer leta.

Pojmovi vezani za "course" uredi

 • Course correction –ispravak smjera leta.
 • Course deviation indicator (CDI)instrument VOR uređaja koji pokazuje bočno otstupanje zrakoplova od namještenog radijala u radio navigaciji.
 • Course indicatorpokazivač smjera leta.
 • Course plotting –određivanje smjera leta.
 • Course selector –birač kursa.
 • Course transmitter –davač kursa.

Ostala značenja uredi

 • Beacon course –smjer leta po radio-faru.
 • Compass course kompasni kurs.
 • Inbound course –smjer leta prema radio-faru.
 • Localizer course –smjer leta po "lokalajzeru".
 • Outbound course –smjer leta od radio-fara.