Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/I/Pokazivač

Pokazivač –mjerni uređaj koji pokazuje izmjerenu vrijednost na skali.

Pojmovi vezani za "indicator"

uredi

Ostala značenja

uredi
 
Instrumenti pilotske kabine
 
Pokazivač brzine
 
Pokazivač visine
 
Pokazivač količine goriva
 
Pokazivač protoka goriva
 
G-metar
 
Pokazivač skretanja
 
Pokazivač vertikalne brzine
 • Aileron trim indicator –pokazivač položaja trimera krilca.
 • Airspeed indicator –pokazivač brzine.
 • Air temperature indicator –pokazivač temperature zraka.
 • Altitude indicatorvisinomjer.
 • Ambiguity indicator –pokazivač jednosmjernog pravca.
 • Angle of attack indicator –pokazivač napadnog kuta.
 • Angular velocity indicator –pokazivač kutne brzine.
 • Approach angle indicator –pokazivač kuta poniranja pri završnom prilazu na uzletno-sletnu stazu.
 • Attitude indicatorumjetni horizont.
 • Azimuth range indicator –pokazivač pravca i rastojanja.
 • Ball-bank indicator –pokazivač nagiba s kuglicom.
 • Bank indicator –pokazivač nagiba.
 • Bank and turn indicator –kontrolnik leta, pokazivač nagiba i skretanja.
 • Ceiling height indicator –pokazivač visine oblaka.
 • Channel indicator –pokazivač kanala za vezu.
 • Consumption indicator –pokazivač potrošnje (npr. goriva).
 • Control position indicator –pokazivač položaja komandnih površina.
 • Control surface indicator -pokazivač položaja komandnih površina.
 • Course indicator –pokazivač pravca leta.
 • Cowling position indicator –pokazivač položaja "škrga" na uvodniku.
 • Cross pointer indicator –pokazivač pravca i ravnih poniranja.
 • Deviation indicator –pokazivač skretanja.
 • Dial indicator –pokazivač sa skalom.
 • Direction indicator –pokazivač pravca.
 • Distance indicator –pokazivač udaljenosti.
 • Dive angle indicator –pokazivač kuta poniranja.
 • Drift indicator – pokazivač zanošenja.
 • Electrical engine speed indicator –električni pokazivač okretaja motora.
 • Elevator position indicator –pokazivač udaljenosti.
 • Engine speed indicator –pokazivač okretaja motora.
 • Exhaust gas temperature indicator –pokazivač termometar ispušnih plinova.
 • Flap position indicator –pokazivač položaja zakrilaca.
 • Flight director indicator –komandni navigacijski uređaj.
 • Flow rate indicator –pokazivač protoka.
 • Fuel indicator –pokazivač količine goriva u spremnicima.
 • Fuel flow indicator –pokazivač protoka goriva.
 • Fuel pressure indicator –pokazivač tlaka goriva.
 • Glide angle indicator -pokazivač kuta ravni poniranja.
 • Glide path indicator -pokazivač ravni poniranja.
 • Ground speed indicator -pokazivač putne brzine.
 • Ground wind indicator –pokazivač pravca vjetra pri zemlji.
 • Gyro direction indicator –pokazivač žiro-kompasa.
 • Heading indicator –pokazivač pravca leta.
 • Height indicator –visinomjer.
 • Ice warning indicator –pokazivač zaleđivanja.
 • Incidence indicator –pokazivač napadnog kuta.
 • Jet pipe temperature indicator –pokazivač temperature u mlazniku.
 • Landing gear indicator –pokazivač položaja podvozja.
 • Mach indicator –mah-metar.
 • Magnetic heading indicator –magnetski pokazivač kursa.
 • Master indicator –glavni pokazivač.
 • Moving target indicator –pokazivač pokretnih ciljeva.
 • Nozzle position indicator –pokazivač položaja "škrga" mlaznika.
 • Oil pressure indicator –pokazivač tlaka ulja.
 • Oil temperature indicator –termometar ulja.
 • Omnibearing indicator –pokazivač pravca prema neusmjerenom radio-faru.
 • Omnirange course indicator –pokazivač pravca prema neusmjerenom radio-faru.
 • Optical indicator –optički pokazivač.
 • Outside air temperature indicator –termometar vanjskog zraka.
 • Oxygen flow indicator –pokazivač protoka kisika.
 • Plan position indicator –pokazivač relativnog pravca i odstojanja na zaslonu radara.
 • Position indicator –pokazivač položaja.
 • Power loss indicator –pokazivač gubitka snage motora.
 • Pressure indicator –pokazivač tlaka, manometar.
 • Range indicator –pokazivač udaljenosti.
 • Rate of climb indicator –pokazivač vertikalne brzine (variometar).
 • Rate of flow indicator –protokomjer.
 • Readout indicator –pokazivač sa skalom.
 • Remote indicator –daljinski pokazivač.
 • Revolution indicator –pokazivač okretaja, obrtomjer.
 • Rudder trim indicator –pokazivač položaja trimera kormila pravca.
 • Speed indicator –brzinomjer.
 • Stabilizer trim indicator –pokazivač položaja stabilizatora.
 • Stall warning indicator –pokazivač približavanja položaju na kojem se počne gubiti visina.
 • Stick force indicator –pokazivač sile na palici.
 • Summation flowmeter indicator –pokazivač ukupne potrošnje (npr. goriva).
 • Temperature indicator –termometar.
 • Terrain clearance indicator –relativni visinomjer, pokazivač stvarne visine.
 • Three axis gyro indicator –trostupanjski žiro-indikator.
 • Thrust indicator –pokazivač potiska.
 • Thrust loss indicator –pokazivač opadanja potiska.
 • To-form indicator –pokazivač smjera leta u odnosu na radio-far.
 • Total fuel flow indicator –pokazivač ukupne potrošnje goriva.
 • Totalizing indicator –pokazivač ukupnog utroška.
 • Vertical speed indicator –variometar.
 • Weather indicator –barometar.
 • Wing flap position indicator –pokazivač položaja zakrilaca.