Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/D/Dinamički

Dynamic -dinamički.

Pojmovi vezani za "dynamic" uredi

  • Dynamic balance -dinamičko balansiranje, način uravnoteženja tijela u okretanju koji se izvodi na svim rotirajućim dijelovima radi smanjenja ili poništavanja vibracija.
  • Dynamic checkout –provjera tijekom rada.
  • Dynamic damper –protu-teg na rotirajućoj radilici klipnog motora koji se može pomicati naprijed-nazad za vrijeme vrtnje radilice i tako ublažava dinamičke vibracije.
  • Dynamic factor –omjer između osnovnog i i specifičnog opterećenja nekog dijela zrakoplova.
  • Dynamic force –dinamička sila.
  • Dynamic head –dinamički tlak.
  • Dynamic lift –dinamički uzgon.
  • Dynamic pressure –dinamički tlak, tlak zračne mase koji raste s kvadratom brzine zraka, tj. tijela koji se giba.
  • Dynamic stability –dinamička stabilnost, osobina zrakoplova da se nakon poremećaja ravnoteže vrati u prvobitni položaj bez pokretanja komandi.