Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/H/Hidrodinamika

Hydrodynamics -hidrodinamika, grana znanosti koja se bavi osobinama nestišljivosti tekućina u kretanju.

Pojmovi vezani za "hydro..."

uredi
 
Aerodinamički oblikovan doljnji dio trupa
 
Hidrometar
  • Hydrofoil- aerodinamički oblikovan doljnji dio trupa zrakoplova namijenjen za slijetanje i uzlijetanje na vodene površine.
  • Hydromechanical fuel control- uređaj koji koristi hidraulične i mehaničke sile za kontrolu goriva u motorima.
  • Hydrometar- hidrometar, instrument za mjerenje specifične težine tekućina.
  • Hydroplaning- pojava odvajanja guma kotača od podloge (pri većim brzinama), pri naletu na vodu na uzletno-sletnoj stazi. Može prouzroćiti klizanje zrakoplova u jednu stranu, zagrijavanje guma i blokiranje kočionog sustava.
  • Hydropneumatic- sustav koji koristi hidraulične i pneumatske sile za obavljanje neke radnje.
  • Hydrosonic- hidrosonički let, let zrakoplova iznad 5 Mach-a (pet puta veća brzina od brzine zvuka.