Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/H/Horizont

Horizon(tal) –horizont; linija vidokruga; horizontalni, vodoravan.

Pojmovi vezani za "horizon(tal)"

uredi
 • Horizontal fin – horizontalni stabilizator.
 • Horizontal flight –horizontalni let.
 • Horizontal gyrožiroskop s horizontalno postavljenim rotorom.
 • Horizontal gradient of pressure –horizontalni gradijent tlaka.
 • Horizontal situation indicator –pokazivač položaja u horizontalnoj ravni.
 • Horizontal sounding balloon –radio-sonda za horizontalno ispitivanje atmosfere.
 • Horizontal stabilizer –horizontalni stabilizator na repu zrakoplova koji stabilizira zrakoplov oko poprečne osi.
 • Horizontal stabilizer fillet –prijelazni lim horizontalnog stabilizatora.
 • Horizontal tail –horizontalne repne površine.
 • Horizontal tail area –površina horizontalnog repa.
 • Horizontal tail actuating cylinder –cilindar koji pokreće horizontalne repne površine.
 • Horizontal tail surface –površina horizontalnog repa.
 • Horizontal trim –ravnoteža po poprečnoj osi zrakoplova.
 • Horizontal visibility –horizontalna vidljivost.

Ostala značenja

uredi
 
Umjetni horizont
 • Apparent horizon –vidljivi horizont.
 • Artificial horizon –umjetni horizont (avio-horizont), pilotski instrument koji radi na principu žiroskopa a pokazuje uzdužni i poprečni nagib zrakoplova u odnosu na zemaljski horizont..
 • Director horizon –glavni (komandni) avio-horizont.
 • Gyro horizon –žiroskopski avio-horizont.
 • True horizon –stvarni horizont.