Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/T/Repni dio

Empenage, tail -rep, repne površine.

Uloga repnih površina je da stvore uravnotežavajuće momente oko težišta zrakoplova i da omoguće upravljanje. Repne površine možemo podijeliti na: horizontalne i vertikalne. Poprečni presjek repnih površina uvijek je simetričan aeroprofil. Sila koja se javlja pri pokretanju komandi repnih površina izaziva promjenu položaja zrakoplova u prostoru.

Pojmovi vezani za "tail"

uredi
 
Repne površine na B-747
 
Elastično uže zaustavlja avion ("V" rep)
 • Tail boom –repni dio konstrukcije na koji se učvršćuju stabilizatori.
 • Tail cone –konusno oblikovani repni dio aviona.
 • Tail heavy –avion kojemu je centar težišta povućen previše prema repu, izvan dozvoljenih granica.
 • Tail hook -Kuka na donjem dijelu repa zrakoplova koja se izvlači prilikom slijetanja na nosače aviona. Pri slijetanju kuka zahvaća elastično uže (Arresting cable) koje se nalazi preko uzletno sletne staze i na taj način zaustavlja avion.
 • Tail load –negativna aerodinamička sila koja se formira na horizontalnim stabilizatorima i vuče rep prema dolje, ostvarujući tako uzdužnu stabilnost aviona tijekom leta.
 • Tail navigation light –navigacijsko svjetlo na repu aviona.
 • Tail pipe –izlazni dio ispušne cijevi motora u obliku cijevi.
 • Tail rotor –repni rotor helikoptera, pomoću kojega se stvaraju momenti sila za upravljanje helikopterom oko vertikalne osi.
 • Tail section –repni dio aviona.
 • Tail setting angle –kut pod kojim se ugrađuju repni stabilizatori.
 • Tail shute –repni padobran. Vidi "Brake parashute".
 • Tail skid –repna skija:
-dio na repu aviona u obliku cijevi ili lisnate opruge koja sprječava udar repnog dijela na zemlju.
-repni oslonac ("drljača") na starijim avionima.
 • Tail surface –bilo koje površine repnog dijela aviona.
 • Tail wheel –repni kotač, upravljiv kotač ispod repnog dijela trupa na avionima s tkz. konvencionalnim podvozjem.
 • Tail wind –vjetar koji puše u smjeru leta aviona (vjetar u rep).

Ostali pojmovi

uredi
 • Butterfly tail V –repne površine u obliku slova "V".
 • Horizontal tail –horizontalne repne površine (horizontalni stabilizator i kormilo visine).
 • Tailless airplane –avion bez repnih površina, leteće krilo.
 • Tailplane -horizontalni stabilizator.
 • V-tail -repne površine u obliku slova "V". Na ovakvoj izvedbi repne površine nemaju horizontalni stabilizator.