Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/G/Žiroskop

Žiroskop
Rotokopter
Umjetni horizont
Gyro(scope) –žiroskop, žirokompas, žiro-horizont.

Pojmovi vezani za "gyro(scope)"

uredi
 • Gyro horizon –žiroskopski instrument u kabini pilota koji oponaša zemaljski horizont.
 • Gyrocompass –žiroskopski kompas koji sadrži osobine magnetnog kompasa i žiroskopa (žiroskop stabilizira pokazivanje kompasa).
 • Gyrodyne –vrsta rotokoptera na kojem rotori pogonjeni motorom služe za uzlijetanje, lebdjenje i slijetanje a za progresivni, horizontalni let koristi se neovisan pogon.
 • Gyro flux-gate compass –žiroindukcijski kompas.
 • Gyrogimbal –prsten žiroskopa.
 • Gyrohorizon –vještački horizont.
 • Gyropilot –autopilot.
 • Gyroplane –žiroplan; vrsta rotokoptera čiji rotor nije pogonjen motorom. Rotaciju rotora osigurava progresivna brzina koja se postiže s propelerskim motorom.
 • Gyroscope –žiroskop. Naprava koja koristi veliku brzinu vrtnje stabiliziranog zvrka.
 • Gyroscopic precession –pomak vertikalne osi žiroskopa za 90° u odnosu na ravninu djelovanja sile.
 • Gyroscopic rigidity –krutost žiroskopa; osobina žiroskopa da zadržava svoju vertikalnu os stabilnu bez obzira na okretanje Zemlje.
 • Gyroscopic turn indicator –žiroskopski instrument koji pokazuje stupanj skretanja zrakoplova.
 • Gyro sight –žiroskopski nišan.
 • Gyrostabilizer –žiroskopski stabilizator.

Ostala značenja

uredi
 • Air-driven gyroscope –žiroskop na zračni pogon.
 • Bank and turn gyroscope –žiroskop pokazivača nagiba i skretanja.
 • Directional gyroscope –žiro-polukompas.
 • Electricall-driven gyroscope –žiroskop s električnim pogonom.
 • Master gyroscope –glavni davač žiroskopa.
 • Monitored gyroscope –žiroskop s korekcijom.
 • Pitch gyroscope –žiroskopski davač kuta penjanja.
 • Pitch rate gyroscope –žiroskopski davač kutne brzine penjanja.
 • Rate gyroscope –žiroskop s dva stupnja slobode. Žiroskopski davač kutne brzine
 • Restrained gyroscope –žiroskop s dva stupnja slobode.
 • Roll gyroscope –žiroskopski davač nagiba.
 • Secondary gyroscope –pomoćni žiroskop.
 • Yaw gyroscope –žiroskopski davač pravca.
 
Wikipedija ima članak na temu: