Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/H/Hu


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi H

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ha - He - Hi - Ho - Hu - Hy


Hub uredi

 • Hub –glavčina propelera ili rotora. Glavčina je spojena na osovinu motora a za nju su pričvršćeni krakovi.
 • Hub cannon –top postavljen kroz glavčinu propelera.
 • Hub vortex –vrtložna gibanja oko glavčine propelera.

Hul uredi

 • Hull –trup.
 • Airship hull -trup zračnog broda.
 • Seaplane hull –trup hidroaviona.

Hum uredi

 • Humidifier –ovlaživač, uređaj koji raspršuje vlagu u sustav za klimatizaciju kabine.
 • Humidity –vlaga, količina vodene pare u zraku.
 • Apsolute humidity –apsolutna vlažnost.
 • Air humidity –vlažnost zraka.
 • Specific humidity –specifična vlažnost.

Hun uredi

 • Hung start –pojava pri startanju turbinskih motora kod koje je paljenje započelo ali motor još ne prihvaća okretaje potrebne za samostalni rad.
 • Hunting
-oscilatorno kretanje krakova upravljivog rotora helikoptera,
-devijacija kompasa,
-njihanje, kolebanje.

Hur uredi

 • Hurricane –uragan.