Blade -u prijevodu može značiti:
-krak propelera (elise),
-lopatica kompresora,
-lopatica fena ili
-lopatica turbine.

Pojmovi vezani za "blade"

uredi
 
Lopatice kompresora mlaznog motora
 
Rotor helikoptera
 
Elise
 
Statorske i rotorske lopatice
 • Blade alignment -postupak podešavanja polukrutih rotora helikoptera, odnosno postavljanje krakova u određeni položaj u odnosu na glavnu pogonsku osovinu.
 • Blade angle -kut između ravnine okretanja kraka i njegove donjake (donje površine).
 • Blade back - gornjaka aeroprofila.
 • Blade base -korjen lopatice turbine ili fena.
 • Blade blending -postupak uklanjanja sitnih oštećenja na lopaticama turbine. Može se izvoditi pjeskarenjem ili finim poliranjem.
 • Blade butt -Korijen kraka propelera koji se učvršćuje u glavčinu.
 • Blade chamber -izbočena površina aeroprofila.
 • Blade chord -ravna linija između napadnog i izlaznog ruba aeroprofila.
 • Blade climbing -kada se jedna ili više lopatica turbine ili kompresora ne vrte u istoj ravni.
 • Blade coning -kut između ramenjače kraka rotora i pogonske osovine. Promjenjive je veličine i mijenja se s uzgonom.
 • Blade dampener -mehanizam između krakova rotora helikoptera i njegove glavčine. Mehanizam ublažava uzdužne oscilacije rotora.
 • Blade droop -kut obješenosti krakova rotora u njegovom mirovanju.
 • Blade face -donja, ravna površina aeroprofila koja prva nailazi na zračnu struju.
 • Blade fillet -dio kraka najbliže korjenu na kojem su dozvoljena neznatna oštećenja
 • Blade flapping -kretanje krakova rotora gore-dolje, njihovo "lupkanje" u zračnu struju različitim brzinama. Krakovi rotora lupkaju jer nastoje izjednačiti nejednaki uzgon koji je veći na kraku koji ulazi u zračnu struju od uzgona na kraku koji "izlazi" iz zračne struje.
 • Blade grips -dio glavčine rotora (vilica) u koji se postavljaju krakovi učvršćivanjem za okov.
 • Blade guide -statorska lopatica.
 • Blade loading -opterećenje rotora. Omjer između težine helikoptera i površine krakova.
 • Blade root -isto kao i "Blade butt".
 • Blade section -poprečni presjek kraka propelera, aeroprofil kraka.
 • Blade shank -zaobljeni dio u korjenu kraka propelera.
 • Blade span -raspon kraka od njegovog vrha do korjena.
 • Blade stall -slom uzgona na krakovima propelera ili lopaticama kompresora. Do sloma uzgona (kao i kod krila) dolazi nakon prelaska kritičnog napadnog kuta.
 • Blade sweeping -uzdužno vitoperenje (savijanje) kuta kraka propelera u odnosu na njenu glavčinu.
 • Blade tabs -kruto učvršćene pločice na izlaznim rubovima krakova koje služe za korekciju njihove putanje.
 • Blade tip -vrh kraka, najudaljeniji dio kraka propelera mjereno od glavčine.
 • Blade tracking -
-određivanje putanje krakova propelera mjerenjem uzdužnih odstupanja vrhova kraka od idealne vrijednosti.
-namještanje putanje krakova propelera.
 • Blade twist -razlike u konstruktivnim kutovima kraka u korijenu i na njegovom vrhu.


Vane lopatica, pojam se uglavnom koristi za nepokretne (statorske lopatice).

Pojmovi vezani za "vane"

uredi

Ostala značenja

uredi
 • Guide vane -lopatica koja usmjerava (provodi) struju zraka.
 • Intake guide vane –ulazna lopatica koja usmjerava (provodi) struju zraka.
 • Nozzle guide vane –lopatica sklopa za usmjeravanje.
 • Rotor vane –lopatica rotora.
 • Stator vane –lopatica lopatica statora.
 • Turning vane –okretna lopatica.
 • Variable vane –okretna lopatica.