Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Kratice u zrakoplovstvu/G

Kratica Značenje kratice Prijevod
G
Golf sricanje slova G u međunarodnom radiotelefonskom prometu
G
Gravity gravitacijska sila
GA
General Aviation generalno zrakoplovstvo
GA
Go Around
GaAsFET
Gallium-Arsenic Field Effect Transistor
GADO
General Aviation District Office
GAL
Gallons galon (mjera za zapreminu)
GAMA
General Aviation Manufacturers Association
GAO
General Accounting Office
GAPA
Ground-to-Air Pilotless Aircraft bespilotna letjelica zemlja-zrak
GB
Gear Box kutija zupčanika, reduktor
GC
Ground Control sustav upravljanja sa zemalje
GCA
Ground Controlled Approach sustav upravljanja prilaza zrakoplova sa zemalje
GCB
Generator Circuit Breaker
GCO
Ground Communication Outlet
GCR
Generator Control Relay
GCU
Generator Control Unit
GD
General Dynamics
GDP
Ground Delay Programs
GDPE
Ground Delay Program Enhancements
GEN
Generator generator
GEO
Geostationary Satellite
GFET
Gate Field Effect Transistor
GFRP
Glass Fiber Reinforced Plastic
GHz
Gigahertz
GLCM
Ground-Launched Cruise Missile krstareća raketa lansirana sa zemlje
GLOC
G-Loss of Consciousness gubitak svijesti uslijed velikog ubrzanja
GLONASS
Global Orbiting Navigation Satellite System
GLS
GNSS Landing System globalni navigacijski satelitski sustav za slijetanje
GMIN
Gram Inches grama-inča (veličina momenta)
GMT
Greenwich Mean Time vrijeme po Greenwichu
GND
Ground zemlja, uzemljenje
GND PWR
Ground Power zemaljski izvor napajanja
GND RET
Ground Return
GND SVC
Ground Service zemaljsko opsluživanje
GNE
Gross Navigation Error
GNSS
Global Navigation Satellite System globalni navigacijski satelitski sustav
GOES
Geostationary Operational Environmental Satellite
GP
Glide Path ravan poniranja
GPH
Gallons Per Hour galona po satu (potrošnja)
GPM
Gallons per Minute galona po minuti (potrošnja)
GPS
Global Positioning System satelitski sustav za pozicioniranje
GPSW
Gear Position Switch
GPU
Ground Power Unit agregat, zemaljski izvor napajanja zrakoplova el. energijom
GPWS
Ground Proximity Warning System uredjaj za upozoravanje na opasno približavanje zemlji
GR
Gear zupčanik, noga podvozja
GRBIX
Gearbox kutija zupčanika
GRD
Ground zemaljski
GRVD
Grooved sa žljebom
GS
Glide Slope klizna ravnina (po ILS-u).
GS
Ground Speed brzina na zemlji
GSE
Ground Support Equipment oprema u zračnoj luci
GSR
Ground Service Relay
GSTR
Ground Service Transfer Relay
GTOSCR
Gate and Turn-Off Silicon Controlled Rectifier
GUS
Ground Uplink Station
GW
Gross Weight ukupna težina zrakoplova s teretom
GWS
Graphical Weather Service