Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/L/Li


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi L

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


La - Le - Li - Lo - Lu


 • Liaison –veza.
 • Lid –donja granica inverzije temperature.
 • Lightening hole –otvori na elementu konstrukcije koji se rade radi smanjivanja ukupne težine zrakoplova.
 • Lighter-than air aircraft –zrakoplov lakši od zraka (balon, cepelin).
 • Lime grease -mast izrađena od ulja i kalcij-karbonata.
 • Limit switch –prekidač za zaustavljanje startera u njegovom krajnjem položaju.
 • Limited visibility –ograničena vidljivost.
 • Limiter -ograničivač.
 • Torque limiter –ograničivač momenata.
 • Travel limiter –ograničivač hoda (cilindra).
 • Limits –granice unutar kojih je dozvoljeno neko kretanje.
 • Line loss –gubitak napona u vodiču.
 • Line maintenance –linijsko održavanje zrakoplova, propisani radovi tijekom eksploatacije koji ne uključuju popravke dijelova zrakoplova.
 • Line of sight radio reception –prijem HF radio-signala koji ovisi o preprekama na koje val nailazi na svojem putu pravocrtnog širenja.
 • Linear actuator –linearni pokretač, cilindrični sklop koji promjene tlaka unutar cilindra pretvara u uzdužni pomak.
 • Lines of flux –linije magnetskog toka, silnice.
 • Liner
-tijelo cilindra,
-plamena cijev komore izgaranja.
-putnički avion.
 • Burner liner -plamena cijev komore izgaranja.
 • Cyilinder liner –tijelo cilindra.
 • Link kratka poluga koja povezuje dijelove i prenosi sile.
 • Link pin –osovinica klipnjače.
 • Link rod –pomoćna klipnjača.
 • Linseed oil -ulje koje se suši, koristi se u nekim premazima i za zaštićivanje unutrašnjosti cijevi.
 • Lithium –litij, najlakši lužnato-metalni kemijski element.
 • Lithium cell –litijska ćelija, litij kao jedan pol u bateriji.
 • Lithium grease –vodo-otporna mast od litijevih soli i masnih kiselina koje se koristi pri niskim temperaturama.
 • Litmus paper –papir s slojem praška topivim u vodi. Ovisno o lužnatosti i kiselosti tekućine papir mijenja boju od crvene (kiselost) do plave (lužnatost).
 • Lip –ispust; rub.
 • Liquefation –prijelaz u tečno stanje.