Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/L/Opterećenje

Load(ing)
-opterećenje,
-utovar.

Pojmovi vezani za load(ing) uredi

 • Load bank –otpornik koji služi za pražnjenje baterije.
 • Loading carryng capacity -nosivost.
 • Load cell –dio sustava za vaganje s osjetljivim pokazivačima, koji se nalazi između dizalice i uporne točke.
 • Load chart –karta opterećenja zrakoplova po kojoj se proračunava raspored tereta za utovar.
 • Load distribution –raspored opterećenja.
 • Load factor –omjer između stalne težine zrakoplova i težine koja se ostvari u zaokretu.
 • Load limit –maksimalno dozvoljeno opterećenje.
 • Load manifest –pojedinačni popis tereta s težinama koji se utovaruje u zrakoplov.
 • Load test -statičko ispitivanje.

Ostala značenja uredi

 • Allowable load –dozvoljeno opterećenje.
 • Alternating load –promjenjivo opterećenje.
 • Axial load –uzdužno opterećenje.
 • Basic load –osnovno opterećenje.
 • Bending load –opterećenje na savijanje.
 • Braking load –opterećenje prilikom kočenja.
 • Calculated load –proračunato opterećenje.
 • Capacity load –opterećenje ograničeno zapreminom.
 • Cargo load –težina tereta u zrakoplovu.
 • Commercial load –korisna nosivost.
 • Constant load –konstantno opterećenje.
 • Critical load –kritično opterećenje.
 • Designed load –proračunato opterećenje.
 • Disposable load -korisno opterećenje.
 • Dynamic load –dinamično opterećenje.
 • End load –krajnje opterećenje.
 • Flight load –opterećenja tijekom leta.
 • Fuel load –težina goriva u zrakoplovu.
 • Gust load –opterećenje koje je prouzročio udar vjetra.
 • Impact load –udarno opterećenje.
 • Intermittent load –opterećenje s prekidima.
 • Limit load –granično opterećenje.
 • Pay load –korisni teret.
 • Peak load -maksimalno opterećenje.
 • Permissible load –dozvoljeno opterećenje.
 • Shear load –opterećenje na smicanje.
 • Transverse load –bočno, poprečno opterećenje.
 • Uniform load –ravnomjerno opterećenje.
 • Unit load specifično opterećenje.
 • Useful load –korisno opterećenje.

 • Fuel loading –punjenje goriva.
 • Power loading –specifično opterećenje po konjskoj snazi.
 • Thrust loading –specifično opterećenje po jedinici potiska.
 • Wing loading –specifično opterećenje krila.