Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/N/Na

NanUredi

  • Nanovoltmeter –osjetljivi voltmetar koji može mjeriti napone do jednog nanovolta.

NapUredi

  • Napalm –napalm, zapaljiva smjesa.
  • Naphtha –sirova nafta, ugljikovodična tekućina koja se uglavnom koristi kao otopina ili sredstvo za čišćenje. Lako je isparljiva i zapaljiva.

NarUredi

NasUredi

  • NAS drawins and specifications –propisani standardi mjera i materijala za priključke na zrakoplovu.

NatUredi

  • Naturally aspirated engine –klipni motor na kojem se zrak ne stlačuje, nego se koristi atmosferski tlak.

NauUredi

  • Nautical mile –nautička ili morska milja, mjera za udaljenost koja se koristi u zrakoplovnoj navigaciji a iznosi 1852 m.

NavUredi

  • Navaid –navigacijska sredstva.
  • Naval –mornarički.