Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/O/Otvoren

Open(ing) –otvoren, otvoriti (otvor, otvaranje).

Pojmovi vezani za "open(ing)"Uredi

 • Open anglekut savijanja limova manji od pravog kuta.
 • Open assembly time –procijenjeno vrijeme od raspršivanja ljepila na površine koje se lijepe do njihovog spajanja.
 • Open circuit voltage –izmjereni napon baterije ili generatora kada nema protoka struje.
 • Open cockpit –otvorena pilotska kabina.
 • Open wiring –izraz za snop žica bez zajedničke zaštite.

 • Opening shock –udar pri otvaranju padobrana.

Ostala značenjaUredi

 • Admission opening –otvor za upuštanje.
 • Discharge opening –otvor za ispuštanje (izbacivanje).
 • Drain opening –otvor za ispuštanje (drenažni otvor).
 • Exhaust openingispušni otvor.
 • Intake openingulazni otvor.
 • Static opening –otvori za mjerenje statičkog tlaka.