Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Paket

Pack(age) –paket, upakirani padobran, puniti mašću (pakovanje, agregat, kontejner).

Pojmovi vezani za "pack"Uredi

  • Pack carburizing –postupak toplinske obrade čelika.

Ostala značenjaUredi

  • Back pack –leđni padobran.
  • Chest pack –grudni padobran.
  • Hydraulic power pack –pokretni hidraulični probni stol.
  • Parashute pack –torba s padobranom.
  • Power pack –pogonska grupa.
  • Seat pack –padobran na sjedalu.
  • Underwing pack –kontejner s teretom koji se pričvršćuje ispod krila zrakoplova.

  • Air-conditioning package –uređaj za klimatizaciju.
  • Cooling package –uređaj za hlađenje.