Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Q/Qf


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi Q

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Qf - Qn - Qs - Qu


  • QFE (Transition Height)-način mjerenja visine leta zrakoplova. Na polaznom aerodromu barometarski visinomjer se namješta prema tlaku koji vlada na toj visini. Visinomjer zatim mjeri visinu od te ravni.