Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Relativan

Relative –relativan.

Pojmovi vezani za "relative"Uredi

  • Relative airspeed –relativna brzina.
  • Relative bearing –relativni smjer. Smjer, odnosno kutni otklon jednog objekta u odnosu na drugi u kojem prvi objekt predstavlja relativni orijentir.
  • Relative density –relativna gustoća.
  • Relative humidity –relativna vlaga, omjer između količine vlage u zraku i količine vlage koja je potrebna za zasićenje zraka na određenoj temperaturi.
  • Relative movement –relativno kretanje, kretanje jednog objekta u odnosu na drugi.
  • Relative viscosity –relativna viskoznost.
  • Relative wind –relativni vjetar, brzina i smjer zračne mase koja struji oko nekog aeroprofila u odnosu na njegovu uzdužnu os.