Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Čvrst

Solid –čvrst, neodvojiv, pun.

Pojmovi vezani za "solid" Uredi

  • Solid conductor -vodič sa samo jednom žicom u oblozi od izolatora.
  • Solid fuel –kruto gorivo.
  • Solid propellant –kruto raketno gorivo.
  • Solid rib –puno rebro.
  • Solid section –pun profil.
  • Solid solution –smjesa dva ili više materijala koji se rastopljeni mogu pravilno rasporediti jedan u drugome.
  • Solid spar –puna ramenjača.