Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo/Krilo s ramenjačom/Glavna ramenjača

Glavna ramenjača, kao osnovni dio konstrukcije, sastavljena je iz pojaseva spojenih vertikalnim zidom (jedan ili više) i vertikala, a uloga joj je da primi normalni moment savijanja i normalnu tangencijalnu silu. Na mjestima postavljanja okova i prijenosnih poluga u ramenjaču, a između pojaseva, postavljaju se posebni umetci, čija je uloga da budu oslonac i element za primanje i prenošenje sila na strukturu ramenjače. Na slikama 1 i 2 vidi se opća konstrukcija i uvećan detalj korijena na mjestu postavljanja glavnih okova.

slika-1: Glavna ramenjača slobodnonosećeg krila
slika-2: Korijen glave ramenjače sa slike-1
slika-3: Razni oblici poprečnog presjeka ramenjača

Oblik poprečnog presjeka ramenjače može biti različit, što se vidi iz slike 3, odnosno može biti U, duplo T, kutijast, kutijast s jednostranim U, kutijast s obostranim U, sa više kutija i puni. Ne postoji neko određeno pravilo za izbor poprečnog presjeka, ali može se reći da veličina opterećenja i težnja za što lakšom konstrukcijom imaju presudnu ulogu u odabiru poprečnog presjeka. Do danas najčešće primjenjivani oblici poprečnih presjeka ramenjače su kutijasti i duplo T.