Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo/Krilo s ramenjačom/Okovi krila

Da bi se omogućio normalni transport jedrilice u slučaju vanterenskog slijetanja ili u slučaju odlaska na razna natjecanja, konstrukcija pojedinih elemenata omogućava rastavljane jedrilice na osnovne sklopove: krila, trup i repne površine. Ovo je moguće izvesti zbog rastavljivih veza čiji su osnovni elementi – okovi. Opterećenja koja djeluju na krila ili repne površine moraju se preko okova prenijeti i neutralizirati u konstrukciji trupa. U zavisnosti od strukture konstrukcije krila zavisi i vrsta opterećenja koje okovi prenose.

Kod krila s ramenjačom, ramenjačama ili upornicom, normalni moment savijanja i normalna transverzalna sila prenosi se preko okova glavne ramenjače (glavni okov), a moment savijanja u tangencijalnoj ravnini i moment torzije prihvaća pomoćni, a djelomično i glavni okov. Pomoćni okov je obično ugrađen na torzionu ramenjaču ili dijagonalu.

Poseban problem se javlja kod poluljuskastih i ljuskastih konstrukcija krila gdje se sva opterećenja primaju kroz strukturu ljuske i gdje je širina kesona veća od njegove visine, te je zadatak glavnih okova da naprezanja u ljusci krila svedu kroz okov na trup ili drugo krilo.

Na nekoliko slika prikazano je više tipova glavnih i pomoćnih okova kod slobodnonosećih krila i krila s upornicom. Na slici-1 prikazan je glavni okov iz dva dijela: okov na krilu i okov na trupu spojeni konusnim svornjakom. Glavni okovi prikazani su na slikama-2, 3 i 4, a primijenjeni su kod krila s ramenjačom.

Prikaz glavnog okova kod ljuskastog krila dat je na slici-5. Glavni okov krila s upornicom i okov upornice na krilu dat je na slici-6. Primjeri pomoćnih okova dati su na slikama-7 i 8, i na slici-9 (lijevo).

Glavni i pomoćni okovi su na pojas ramenjače ili ljuske krila učvršćeni vijcima ili cjevastim zakovicama, koji prolaze kroz noseće čahure (slika-9 (desno)). Uloga čahura je da primi proračunska opterećenja uslijed momenta savijanja i transverzalnih sila, a preko svoje nosivosti u drvetu, dok vijci i zakovice imaju ulogu da onemoguće ispadanje čahura iz ramenjače.Debljina okova ili širina ramenjače na mjestu okova može se smanjivati i to samo do mjesta gdje se proračunska sila u potpunosti prima pojasom ramenjače.