Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo/Krilo s ramenjačom/Platnena oplata

Ne noseći dijelovi krila, ukoliko nisu presvučeni ljepenkom, prekrivaju se platnom. Danas se najčešće teži za tim da cjelokupna površina bude presvučena ljepenkom čime se može dobiti vrlo kvalitetna površina, naravno uz nešto povećanu težinu. Pored platna, koristi se i najlon. Najlonsko platno se danas najčešće koristi kao presvlaka šperovanog krila, repnih površina ili trupa, a u cilju dobivanja bolje kvalitete površine i povećanja nosivosti elemenata.