Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Komande leta/Komanda aerodinamičkih kočnica

Komande aerodinamičkih kočnica najčešće su krute, mada je u primjeni i mješoviti tip ovih komandi. Preko komandne poluge u kabini i prijenosnih poluga vrši se otvaranje, odnosno zatvaranje aerodinamičkih kočnica. Na nekoj prijenosnoj međupoluzi obično se postavlja komanda kočnice kotača. Aktiviranje ove komande, odnosno početak kočenja, nastaje u posljednjem dijelu hoda komandne poluge aerodinamičkih kočnica.

slika-1: Aerodinamičkih kočnica
slika-2: Komanda aerodinamičkih kočnica i komanda kočnice kotača