Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Repne površine

Uloga repnih površina stvaranje uravnotežavajućih momenata oko težišta jedrilice i omogućavanje upravljanje. Kod današnjih konstrukcija jedrilica, repne površine mogu se podijeliti na:

slika-1: Utjecaj otklona repnih površina na položaj jedrilice u prostoru
Repne površine
horizontalne repne površine
vertikalne repne površine
"V" ili leptir rep.

Prva dva tipa repnih površina smatraju se klasičnim tipom i uvijek idu zajedno. Posljednji tip je cjelina za sebe, tj. ima ulogu i horizontalnih i vertikalnih površina.

Poprečni presjek repnih površina uvijek je simetričan aeroprofil. Sila koja se javlja pri pokretanju repnih površina izaziva promjenu položaja jedrilice u prostoru, što se vidi na slici-1.