Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Repne površine/Vertikalne repne površine/Leptir repne površine

Leptir repne površine ("V") repne površine ugrađuju se na trup pod kutom najčešće od 90°, a imaju ulogu horizontalne i vertikalne repne površine klasičnog tipa.

slika1: Princip djelovanja leptir repnih površina
slika2: Struktura "V" repnih površina

Kao i prethodne, i "V" repne površine mogu biti dvodijelne i jednodijelne, a uvijek su izrađene iz dvije polovice. Ako su dvodijelne, sastoje se iz stabilizatora, kormila i trimera, a ako su jednodijelne, iz kormila i kontra–trimera.

Pri upravljanju, ako se kormila obje polovice otklone na istu stranu, djeluju kao kormilo visine, a ako je otklon u suprotnu stranu, djeluju kao kormilo pravca (slika-1).

Po strukturi potpuno su identične ranije promatranim repnim površinama (slika-2). Pričvršćivanje na trup ostvaruje se na dva noseća okvira, a preko okova ako je konstrukcija dvodijelna, a ukoliko je jednodijelna, preko bajonetnih nosača koji su pričvršćeni na jedan noseći okvir.