Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Repne površine/Horizontalne repne površine/Trimer

Zadak trimera je da smanji silu na komandi visine i da na taj način rastereti pilota (trimovanje), naročito pri dužim letovima i pri jedrenju. Ugrađuje se na horizontalno kormilo, a najčešće između dva rebra. Obično se sastoji iz male ramenjače, nekoliko rebara i oplate (slika-1). Na kormilo se pričvršćuje pomoću šarnira, a pogonska poluga je na mjestu jednog šarnira.

slika-1: Struktura trimera s komandom