Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Repne površine/Vertikalne repne površine/Vertikalni stabilizator

Vertikalni stabilizator, kao nepokreni element vertikalnih površina, obično je izrađen zajedno sa trupom (slika-1). Rjeđe se izrađuje odvojeno, a ukoliko je tako, moramo imati priključne okove za vezu s trupom (slika-2).

slika-2: Struktura vertikalnih stabilizatora
slika-2: Vertikalni stabilizator s mjestima za okove radi ugradnje u trup

Osnovni element stabilizatora je ramenjača koja prima momente savijanja i transverzalne sile. Vrlo često se posljednji okvir trupa produžava u ramenjaču. Oplata prima moment uvijanja. Gornji, donji luk i napadni rub upotpunjuju bočni oblik aeroprofila i stvaraju zatvorenu kutiju koja s oplatom prima momente uvijanja. Da bi se smanjilo polje, često se i predposljednji okvir trupa produžava u pomoćnu ramenjaču (slika-1).