Španjolski jezik
Grb Španjolske

Upravo ulazite u tečaj učenja stranoga jezika, španjolskoga!

Prva lekcija počinje s jednostavnim pozdravima i pokriva važne ideje španjolskoga jezika. Kroz različita doba obrazovanja, metoda učenja španjolskog stalno se mijenjala. Prije se španjolski učio kroz sjećanje, a danas se nastoji pokriti što više gramatičkih pravila i pravila izgovaranja, što je uvjetovalo sporiji napredak učenja. Ponavljamo, ovo je uvod. Ako je ovo vaš prvi pokušaj učenja španjolskoga, nemojte postati obeshrabreni ako ne razumijete, ne možete izgovoriti ili zapamtiti dijelove koji su ovdje obrađeni.

Nadalje, učenje stranoga jezika zahtijeva barem osnovno poznavanje gramatike materinjega jezika. Tijekom učenja možda ćete naići na dijelove koji su slični ili se podudaraju s hrvatskim jezikom. U svojoj jezgri i korijenima svi jezici su vrlo slični i dijele komponente glagola, imenica, pridjeva i množine. Vaš materinji jezik dolazi vam prirodno i ne razmišljate o svim tim gramatičkim pravilima, glasovnim promjenama, konjugaciji glagola ili primjeni različitih glagolskih vremena; to sve dolazi bez razmišljanja u najobičnijem svakodnevnom govoru.

Dok se hrvatski jezik opisuje kao strašno težak jezik za naučiti, brojne različite gramatičke strukture nastoje se pojednostaviti tijekom stoljeća i godina, što nije svojstveno većini jezika, npr. francuskom, čija se službena gramatika nije mijenjala već tristo godina. Pomno praćenje teksta na španjolskom jeziku od presudne je važnosti jer se lako dogodi da jedno slovo promijeni čitavo značenje riječi i/ili rečenica. To ćete vidjeti i kod prvih glagola koje ćete naučiti, a znače isto, biti, ser i estar.

No, ni slučajno se nemojte obeshrabriti! Vi to možete!