Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Ac


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi A

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ab - Ac - Ad - Ae - Ag - Ai - Al - Am - An - Ap - Ar - As - At - Au - Av-Az - Ax


 • Acceptance test –niz ispitivanja koja se provode prilikom primopredaje aviona.
 • Access door –vratašca koja omogućuju pristup određenim dijelovima aviona; vrata za ulaz/izlaz putnika.
 • Access panel –pristupni poklopac koji se lako uklanja radi pristupa dijelovima aviona.
 • Accessories –komponente koje se koriste s motorom a nisu njegov dio (generatori, magneti, pumpe, rasplinjači).
 • Accessory drive gearbox –dio zrakoplovnog motora u kojem se nalazi sklop zupčanika preko kojih se pokreće neki uređaj motora (generatori, pumpe i sl.).
 • Accident –nesreća zrakoplova s tragičnim posljedicama po putnike i posadu.
 • Accretion –nagomilavanje, povećavanje.
 • Accumulated eror –ukupan zbroj pogrešaka i nepravilnosti u radu sustava.
 • Accumulatorhidraulični spremnik, dio hidroauličkog sustava koji se sastoji od dvije komore odvojene klipom ili diafragmom. Stlačeni zrak u jednoj komori stvara tlak na hidrauličnu tekućinu u drugoj komori koji se time koristi u nekom sustavu (uvlačenje i izvlačenje komandnih površina, stajnog trapa, zračnih kočnica i sl..).
 • Accumulator precharge –stlačeni zrak u hidrauličnom spremniku.
 • AC/DC –izmjenična/istosmjerna struja, elektrouređaji koji mogu koristiti obje vrste napajanja.
 • Acetylene -acetilen
 • Acetone –tekući keton ( ), zapaljiva, brzo isparavajuća otopina koja se koristi u nekim vrstama premaza pri bojanju aviona.
 • Acorn nut – matica koja ima zaobljen vrh. Navoj ne prolazi skroz kroz maticu.
 • Acrobatic category –kategorija u klasifikaciji zrakoplova prema načinu uporabe. Kada se izvode akrobacije nema ograničenja.
 • Acrobatics –zračne akrobacije. Letenje koje je izvan uobičajenih manevara aviona.
 • Acrylic –prozirni termoplastični materijal od kojeg su izrađena stakla pilotske kabine.
 • Active electrical component –električni dio koji upravlja naponom ili amperažom el.struje kod uključivanja i pojačavanja.
 • Actuating cylinder –sklop cilindra i klipa čija je namjena pretvaranje hidrauličnog ili pneumatskog tlaka u mehanički rad uslijed djelovanja tekućine na klip koji se može pokretati uzdužno.
 • Actuating horns –poluge na koje se spaja čelična užad komandi i preko kojih se pomiču komandne površine.
 • Actuator –naprava koja tlak tekućine pretvara u mehanički rad.
 • Acute angle kut manji od 90° (closed angle).