Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Av


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi A

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ab - Ac - Ad - Ae - Ag - Ai - Al - Am - An - Ap - Ar - As - At - Au - Av-Az - Ax


  • Avoidance -izbjegavanje.
  • Collision avoidance -izbjegavanje sudara zrakoplova u zraku i na zemlji.
  • Avometer -instriment koji mjeri više raznih vrijednosti (npr.amper-volt om metar).

  • Azimuth -kut mjeren u horizontalnoj ravni i u smjeru kazaljke na satu.