Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Ai


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi A

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ab - Ac - Ad - Ae - Ag - Ai - Al - Am - An - Ap - Ar - As - At - Au - Av-Az - Ax


 • Airflow - zračna struja:
- oko profila krila (uzgon),
- oko zrakoplova,
- kroz motore.
 • Airforceaerodinamička sila.
 • Airframe – struktura zrakoplova bez pogonske grupe, uključuje: trup, krila, repne površine, komande leta, komandne površine i podvozje.
  • Airframe tehnician – ovlašteni mehaničar za strukturu zrakoplova.
 • Airing – ventilacija; (pjenjenje).
 • Airlift – zračni most, više uzastopnih letova u određeno područje u svrhu dostave vojne opreme ili humanitarne pomoći.
 • Airline – zračni prijevoznik, tvrtka koja zrakoplovima prevozi ljude i robu.
 • Airload – aerodinamičko opterećenje.
 • Airman - zrakoplovac, svaka osoba uključena u izgradnju, upotrebu, održavanje, opsluživanje, kontrolu, vođenje zrakoplova kao i ona koja se zrakoplovima bavi rekreativno i amaterski.
  • Airman certificate – ovlaštenje zrakoplovca, odobrenje (dozvola) od nadležnih vlasti koje mora imati svaka osoba koja obavlja propisane radove iz područja zrakoplovstva.
  • Airmanship – izraz u engleskom jeziku koji opisuje odnos zrakoplovca prema zrakoplovstvu, uključujući njegove stavove i poštivanje propisa.
 • Air-oil separator – zračno-uljni separator. Dio u odušnom sustavu mlaznog motora koji odvaja čestice ulja prije nego zrak izađe u atmosferu.
 • Airprofileaeroprofil, uzdužni izgled tijela u profilu oko kojega prolazi zračna struja.
 • Airscrew – prijašnji engleski naziv za propeler (zračni vijak).
 • Airship – zračni brod, upravljivi zrakoplov lakši od zraka.
 • Airstream direction detector – naprava koja preko davača određuje kut nadolazeće zračne struje u odnosu na aeroprofil (ili na uzdužnu os zrakoplova).