Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Ubrzanje

Acceleration -ubrzanje, promjena brzine u jedinici vremena.

Pojmovi vezani za "acceleration"

uredi
Drugi jezici
Njemački Beschleunigung
Francuski Accélération
Ruski Ускорение


 • Accelerate –ubrzati, povećati brzinu nekog tijela ili povećati broj okretaja motora.
 • Accelerate stop distance –dužina uzletno-sletne staze potrebna za sigurno zaustavljanje aviona nakon prekida uzlijetanja.
 • Accelerated life test postupak ispitivanja sustava zrakoplova ili njegovih dijelova. Prilikom ispitivanja simuliraju se najteži mogući uvjeti kako bi se otkrile moguće najslabije točke. Pomoću ovakvog ispitivanja određuje se siguran vijek trajanja.
 • Accelerating agent –komponenta ili dodatak koji se upotrebljava za ubrzanje kemijske reakcije.
 • Accelerating pump –mala pumpa u rasplinjaču koja se aktivira pri naglom dodavanju gasa. Ona trenutno obogaćuje smjesu goriva i zraka.
 • Accelerating well –dodatni spremnik u glavnom spremniku za ulje, u kojem se nalazi samo ono ulje koje prolazi kroz motor.

 • Acceleration check –provjera vremena koje je motoru potrebno od najmanjeg do najvećeg gasa.
 • Acceleration error –greška u pokazivanju magnetskog kompasa uzrokovana silom ubrzanja ili silom usporavanja koje djeluju na magnetsku ružu.
-Kada avion ubrzava u istočnim ili zapadnim smjerovima kompasna igla pokazuje skretanje prema sjeveru.
-Kada avion u istim smjerovima usporava, kompas pokazuje skretanje prema jugu.
 • Acceleration switch –prekidač koji reagira na preveliko ubrzanje (npr. dojavljivač položaja u slučaju opasnosti (ELT) se automatski aktivira u slučaju pada zrakoplova).
 • Acceleration thermostat –bimetal smješten u izlaznoj struji vrućeg zraka koji izlazi iz (APU). Kada se pregrije šalje signal sustavu goriva koji tada regulira dotok.
 • Acceleration well –prstenasto proširenje oko izlazne mlaznice na nekim rasplinjačima s plovkom. Proširenje se puni gorivom dok motor radi na malim okretajima i tako osigurava dodatno gorivo kada se motoru naglo doda gas.

 • Accelerator -ubrzivač, tvar koja se dodaje u neku smjesu radi ubrzavanja njenog stvrdnjavanja.
 • Accelerator system –sustav u rasplinjaču motora koji osigurava dodatno gorivo pri naglom povećanju gasa.

 • Accelerometer -osjetljiv instrument sa skalom u G-jedinicama s kojim se mjeri iznos sile koju stvara ubrzanje nekog tijela.

Ostala značenja

uredi
 • Aircraft acceleration –ubrzanje zrakoplova.
 • Allowable acceleration –dozvoljeno ubrzanje.
 • Angular acceleration –kutno ubrzanje.
 • Average acceleration –prosječno ubrzanje.
 • Drag acceleration –negativno ubrzanje koje nastaje uslijed trenja.
 • Take-off acceleration –uprzanje pri uzlijetanju