Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/O/Ulje

Oil -ulje, posebno ulje za podmazivanje motora.

Pojmovi vezani za "oil"

uredi
 • Oil capacity –zapremina ulja.
 • Oil circulation –cirkulacija ulja kroz neki sustav.
 • Oil circulation –uljni filter.
 • Oil consumption –potrošnja ulja.
 • Oil content gaugepokazivač količine ulja.
 • Oil control ring –karika na klipu klipnog motora koja se nalazi ispod kompresione karike. Ona osigurava dovoljno ulja na stjenkama cilindra za podmazivanje klipa.
 • Oil cooller –uljni hladnjak, rebrasti izmjenjivač topline koji pomoću struje zraka hladi ulje.
 • Oil delivery pump –pumpa za dovod ulja.
 • Oil dilution –postupak razrjeđivanja motorskog ulja dodavanjem goriva. Izvodi se pri gašenju motora u hladnim vremenskim uvjetima kako bi se olakšao njegov slijedeći start.
 • Oil dope –dodatak ulju.
 • Oil drain –otvor za ispuštanje ulja iz sustava.
 • Oil drain valve –slavina za ispuštanje ulja iz sustava.
 • Oil feed –dovod ulja.
 • Oil feed pump –pumpa za dovod ulja.
 • Oil filler cap –otvor kroz koji se puni ulje.
 • Oil filler cap –poklopac otvora za punjenje ulja.
 • Oil filter –uljni filter, filter za odstranjivanje nečistoća iz ulja.
 • Oil film –nalijeganje ulja između površina koje se taru.
 • Oil hardening –postupak jačanja čelika korištenjem ulja kao tekućine za hlađenje. Usijan čelik uranja se u bazene s uljem. Vrijeme hlađenja uljem je sporije te se čelik hladi ravnomjerno. Ovim postupkom čelik dobiva jednaku čvrstoću svoje strukture.
 • Oil inlet –otvor na ulazu u motor za prolaz ulja u uljni sustav.
 • Oil in temperature –temperatura ulja na ulazu u neki sustav.
 • Oil level gauge –pokazivač količine ulja.
 • Oil line –sustav cijevi
 • Oil jetmlaznica koja usmjerava mlaz ulja na mjesto podmazivanja.
 • Oil outlet –priključak na motoru za kroz koji ulje izlazi iz motora i odlazi u spremnik.
 • Oil passages –kanali i otvori u bloku motora kroz koje prolazi ulje za podmazivanje.
 • Oil pressure indicatorinstrument koji pokazuje tlak ulja u motoru.
 • Oil pressure pump –pumpa za stvaranje tlaka ulja.
 • Oil pressure relief valve –prelivni ventil tlaka ulja.
 • Oil pressure warning lightsvjetlo koje signalizira pad tlaka ulja.
 • Oil pressure transmitter –davač tlaka ulja.
 • Oil purifier –uljni filter.
 • Oil radiator –hladnjak ulja.
 • Oil retaining ring –prstenasta brtva za ulje.
 • Oil return pipe –cjevovod povratnog ulja.
 • Oil scraper ring –doljnja uljna karika na klipu koja odstranjuje ulje sa stjenki cilindra.
 • Oil screen –sitna mrežica u sustavu za podmazivanje za sprječavanje prolaza nečistoća koje bi mogle oštetiti motor.
 • Oil seal –uljna brtva, brtva na spojnim dijelovima motora koja sprječava izlaz ulja iz motora.
 • Oil separator –uljni separator, dio sustava koji odstranjuje zrak iz ulja.
 • Oil shock absorber –uljni amortizer.
 • Oil shutter –otvori (žaluzine) hladnjaka ulja.
 • Oil sludge –talog u spremniku ulja.
 • Oil sump –karter motora, najniži dio motora u kojem se do određenog nivoa nalazi ulje.
 • Oil supply pipe –cjevovod za dovod ulja.
 • Oil system breather –odušak sustava za podmazivanje.
 • Oil tank -spremnik za ulje.
 • Oil tank vent -odušak spremnika za ulje.
 • Oil tank pressurizing valve –ventil koji zadržava uljne pare iznad površine ulja radi stvaranja određenog tlaka unutar spremnika.
 • Oil temperature indicator –pokazivač temperature ulja na ulazu u motor.
 • Oil temperature regulator –uređaj koji održava temperaturu ulja na određenoj vrijednosti. U slučaju porasta temperature propušta ulje kroz hladnjak.
 • Oil trap -odvajač ulja.
 • Oil vapor -uljne pare.

Ostala značenja

uredi
 • All-purpose oill -ulje za sve namjene (univerzalno ulje).
 • Aviation oill -ulje koje se koristi u zrakoplovstvu.
 • Bearing oill -ulje za ležajeve.
 • Engine oill -motorno ulje.
 • Hydraulic oill -ulje za hidraulične sustave.
 • Lubricating oill -ulje za podmazivanje.