Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Ba


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi B

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ba - Be - Bi - Bl - Bo - Br - Bu


 • Baby –dopunski spremnik za gorivo koji se tijekom leta može odbaciti.
 • Babbit metal -legura cina, olova, bakra i antimona. Legura se koristi za izradu ležajeva motora.
 • Backer up -zrakoplov opremljen sustavom na daljinsko upravljanje.
 • Baffle
-serija pregrada unutar spremnika za gorivo s otvorima za odvod,
-pregrada koja odvaja gornji dio spremnika i sprječava pojavu kavitacije na uljnoj pumpi kod deceleracije, kad ulje nastoji doseći vrh spremnika.
-profilirani limovi koji usmjeravaju struju zraka na motor radi njegovog hlađenja.
 • Ballast –teret, opterečenje.
 • Balsa wood –balza, vrlo lako i čvrsto tropsko drvo koje se koristi u "sendvič" konstrukcijama dijelova zrakoplova. Lijepi se između dva sloja tankog metala, plastike ili fiberglasa i tada čini vrlo čvrst spoj. Balza se koristi i u modelarstvu.
 • Banana plug –privremeni spoj u električnom krugu s malim oprugama u obliku banane.
 • Bare conductor –sirov vodič, el. vodič bez izolacije.
 • Barnstormers –rani naziv za pionire zrakoplovstva koji su izvodili zrakoplovne predstave po manjim gradovima SAD.
 • Barographs –barograf, precizni instrument koji pokazuje apsolutni tlak zraka. Često se ugrađuje u zrakoplove koji pokušavaju postići rekord u visini leta.
 • Barrel
-dio na cilindru klipnog motora.
-dio glavčine propelera.
 • Barrel nut –vrsta matice s razrezanom glavom.
 • Baseball stitch –način na koji se šiva platnena oplata zrakoplova.
 • Bay –odjeljak, bilo koji određeni prostor u zrakoplovu.