Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Bo


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi B

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ba - Be - Bi - Bl - Bo - Br - Bu


 • Boarding –poziv i ulazak putnika u avion.
 • Bogie-sklop kotača stajnog trapa.
 • Bogie landing gear –vrsta stajnog trapa gdje je ravnoteža postignuta postavljanjem glavnog podvozja na uzdužnu os centra težišta a na vrhovima krila postavljeni su upori ili manji kotači radi sprječavanja prevrtanja. Primjenjuje se na zrakoplovima koji mogu vertikalno uzletati i slijetati.
 • Bogus parts –izraz za dijelove koji nisu odobreni za korištenje na zrakoplovima.
 • Boiling point –vrelište.
 • Bolt –vijak s proširenom glavom na jednoj i navojem na drugoj strani.
 • Bomb tester –uređaj za ispitivanje svjećica pri tlaku od oko 200 PSI. Na središnju se elektrodu dovodi visok napon i promatra stvaranje iskre. Svjećice koje mogu dati iskru u ovim uvijetima smatraju se ispravnim.
 • Bond –veza, spoj dva materijala.
 • Bonded structure –vrsta strukture kod koje su dijelovi spojeni kemijskim putem (npr. sačasti materijali).
 • Bonderizing –prevlačenje metalom.
 • Bonding
-postupak spajanja materijala korištenjem adheziva,
-način povezivanja dijelova zrakoplova elektrostatičkim premošćivanjem (metalizacija).
 • Bonding agent –adheziv koji se koristi za spajanje materijala.
 • Bonding jumper –žica malog el. otpora koja služi za uzemljenje dijelova zrakoplova.
 • Bonnet –omotač, poklopac.
 • Boot –teleskopski tip cjevaste gumene brtve koja odvaja područja s različitim tlakom. Postavlja se oko pomičnih kablova ili poluga.
 • Boostraping -indikacija neregularne snage koja se očituje neželjenim stalnim otklonom tlaka punjenja na motorima sa super-turbo punjačem.
 • Bore –promjer, provrt unutarnji promjer cilindra ili nekog otvora.
 • Borescope –optički alat s kojim se provjerava stanje površine materijala. Sastoji se od ogledala, svjetla i leće.
 • Boric acid –borička kiselina, bijeli kristalići topivi u vodi čija je namjena neutralizacija prolivenog elektrolita iz Ni-Cd baterija.
 • Boring –postupak proširivanja promjera nekog otvora.
 • Boron –trovalentni kemijski element koji se dodaje silikonu ili germaniju u formiranju P-tip materijala i kao dodatak koji povećava čvrstoću nekih kompozitnih materijala koji se koriste u zrakoplovstvu.
 • Boss –dodatni materijal na odljevku radi pojačavanja njegove čvrstoće.
 • Bottle bar –poseban alat za zakivanje zakovica profiliran za držanje seta zakovica.
 • Bottled gas –bilo koji plin koji se čuva pod tlakom (acetilen, kisik, dušik).
 • Bottom –donji dio. Donji dio krila često se prevodi kao donjaka krila).
 • Bottom dead center (BDC) –donja mrtva točka (DMT); položaj radilice klipnog motora, prikazan u stupnjevima, kada je klip u DMT.
 • Bottoming reamer –razvrtač, alat u obliku finog svrdla kojim se izrađuju precizni otvori.
 • Boundary –granica, granični sloj.
 • Boundary layer –granični sloj, aerodinamički izraz za tanki sloj zračne struje koji je najbliži površini aeroprofila, strujanje u ovom sloju je nepravilno i uzrokuje aerodinamički otpor.
 • Boundary layer control –način uklanjanja graničnog sloja sustavom otpuhivanja ili usisavanja vakuumom s površine aeroprofila kroz male otvore s čime se aerodinamičke osobine aeroprofila znatno poboljšavaju.
 • Bourdon tube –burdonova cijev; mehanizam u mjeračima tlaka kojemu je glavni dio gumena ili savitljiva cijev koja se s promjenom tlaka u njoj savija ili razvlači i time ostvaruje mehanički pomak na instrumentu.
 • Bow or camber –veličina za koju se neka površina izvije iz svog prvobitnog položaja.
 • Bow wave –kosi val, izraz u aerodinamici koji opisuje pojavu stvaranja kosog vala na nosu zrakoplova koji leti brzinom većom od brzine zvuka.
 • Bowden cable –vrsta upravljačkog kabela u kućištu od gusto namotane opružne žice koja služi prijenosu kretnji. Obložena je plastikom ili drugim zaštitnim materijalom.
 • Bowline knot –vrsta lako razvezivog čvora koji se koristi pri vezanju zrakoplova za platformu ili za posebna sidra.