Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Bu


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi B

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ba - Be - Bi - Bl - Bo - Br - Bu


 • Bucket rot –način učvršćivanja lopatica na disk na kojem je utor zatvoren na jednoj strani. Lopatica se može umetnuti ili izvaditi samo s jedne strane diska.
 • Bucket whell –izraz za turbinsko kolo.
 • Buckle –kopča.
 • Buckling –nabor na površini materijala koji se javlja uslijed njegovog preopterećenja.
 • Buckled areas –područja nabora u komori izgaranja mlaznog motora nastala uslijed temperaturnih preopterećenja.
 • Buffer –ublaživač, dio ili uređaj koji ublažava ili izolira vibracije ili udarce.
 • Buffer amplifier –pojačalo u strujnom krugu odašiljača izrađeno tako da izolira sekciju oscilatora od sekcije izvora.
 • Buffeting –uzastopno podrhtavanje na upravljačkim površinama zrakoplova čiji je uzrok interferencija uzrokovana najčešće turbulentnim strujanjem zraka.
 • Bug –neočekivana pogreška ili kvar u radu.
 • Buildup –porast, nagomilavanje.
 • Build-up and vent valve –ručno upravljan ventil na pretvaraču tekućeg kisika. U položaju «build-up» tlak može doseći postavljenu vrijednost a ostatak tlaka se izbacuje u atmosferu; u "vent" položaju plin izlazi u atmosferu bez porasta tlaka.
 • Bulb –žarulja, otporni element termometra.
 • Bulb angle –:
-završetak kapljastog presjeka.
–trbušasti način savijanja krajeva lima.
 • Bulb fit –spoj lopatica turbinskog kola i diska užljebljenjem "žaruljastog" oblika.
 • Bulb root –vrsta užljebljenja lopatica rotora mlaznog motora cilindričnom izradom baze lopatica, koji je širi nego njen ostali dio.
 • Bulb temperature –dio usisnog sustava rasplinjača koji kontrolira ulaznu temperaturu zraka,
 • Bulbet Cherrylock rivet –vrsta «slijepih» zakovica kod kojih je njihovo tijelo učvršćeno ta šuplji držač posebnim osiguravajućim prstenom.
 • Bulkhead –odjeljak, pregrada u strukturi zrakoplova koja odvaja cjeline strukture na komore i daje joj dodatnu čvrstoću.
 • Bumperamortizer, odbojnik.
 • Bumpiness –turbulencija.
 • Bumping –oblikovanje metalnih limova udaranjem ili kovanjem na podlozi od vreće s pijeskom, komada drveta ili kalupa za oblikovanje.
 • Bundled cable –skup izoliranih električnih vodiča spojenih zajedno plastičnom stezaljkom.
 • Bungee –pleteni gumeni amortizer obložen pamučnim vlaknima koja sprječavaju oksidaciju i smanjuju trošenje.
 • Buoyancy –sposobnost plutanja tijela kad je uronjeno u tekućinu.
 • Burble –stvaranje nepravilnog opstrujavanja zraka oko aeroprofila pri velikim napadnim kutevima što stvara veliki otpor i pad uzgona.
 • Burble point –kut na kojem dolazi do početka stvaranja nepravilnog opstrujavanja.
 • Buried –uvučen, upušten.
 • Burned areas –lokalizirani dijelovi u usmjerivačima komora izgaranja mlaznih motora na kojima se vide mjesta koja su bila izložena previsokoj temperaturi.
 • Burned surface –prepoznatljiva promjena boje materijala koja nastaje izlaganjem visokim temperaturama. Mogu biti uzrokovane premalim razmakom (zazorom) između tarnih površina ili premalim slojem podmazivanja.
 • Burning –proces izgaranja, opekotina, visokom temperaturom oštećena površina.
 • Burning in –proces u proizvodnji elektroničkih komponenata pri kojem se komponenta stabilizira u radu.
 • Burning point –najniža temperatura na kojoj gori neko gorivo (petrolej, alkohol, benzol, kerozin ili benzin) u otvorenom rezervoaru.
 • Burnish –poliranje, mehanička obrada površine nekog materijala finim brušenjem.
 • Burr –oštri i grubi komadić metala koji nastaje kod mehaničke obrade.
 • Burst RPM –preveliki obrtaji turbine motora kod kojih dolazi do pucanja i odvajanja lopatica od diska uslijed djelovanja centrifugalne sile.
 • Bus –glavni električni krug na koji su priključeni potrošači.
 • Busbar –dio el. kruga u obliku metalne trake s profiliranim priključnim mjestima u kojem se el. struja razdvaja prema potrošačima.
 • Bushing –čahura, cilindrični umetak koji služi kao vodilica.
 • Butt fusion -varenje plastike, postupak kojim se spajaju dva ili više plastična materijala. Krajevi plastike se zagriju do točke topljenja, mehanički se spajaju i zatim hlade.
 • Butt joint –spoj kod zavarenih materijala kojemu je karakteristika da nema preklapanja metala jer su spojeni u rastaljenom stanju.
 • Butt rib –prvo rebro na krilu koje se spaja na okove trupa.
 • Butterfly tailkonstrukcija repa zrakoplova u obliku slova "V" pri kojoj su dva vertikalna repna stabilizatora razmaknuta pod kutom od oko 90°. Kako na tim avionima nema horizontalnog stabilizatora, upravljanje oko uzdužne i poprečne osi vrši se kombiniranim upravljačkim sustavom.
 • Butterfly valve – leptir-ventil, ventil u nekoj cijevi na principu klapne (leptira) koja se okreće oko osovine koja prolazi kroz njen dijametar. Pomoću leptira smanjuje se ili povećava protok kroz cijev.

Buttock line (Butt line) –izmjerena širina s lijeve ili desne strane koja je paralelna s vertikalnom osi zrakoplova.

 • Butyrate dope završni premaz zrakoplovnog platna u obliku tankog filma. Izrađen je na bazi celuloznih vlakana otopljenih u octenoj i "butiričkoj" kiselini s dodacima plastifikatora, razrjeđivača i otapala.
 • Buzz –nepravilnost zračne struje u mlaznom usisniku koja nastaje kod pojave aerodinamičkog udara kosog vala nadzvučne struje u usisnom dijelu. Količina usisnog zraka je prevelika i dolazi do njegovog povrata iz usisnika što može prouzročiti vrlo opasne fluktacije u radu motora i oštećenja njegovih dijelova.