Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Barometar

Barometer barometar, instrument za mjerenje atmosferskog tlaka u svrhu prognoze vremena.

Barometric -barometarski.

Pojmovi vezani za "baromet(er)/(ric)"Uredi

Drugi jezici
Njemački Barometer
Francuski Baromètre
Ruski Барометр


 
Aneroidni barometar
  • Barometric altimeter –barometarski visinomjer.
  • Barometric elevation –barometarska visina.
  • Barometric pressure –barometarski tlak koji postoji iznad vrijednosti apsolutne nule tlaka ili vakuuma. Mjeri se stupcem žive.
  • Barometric scale –skala na osjetljivom visinomjeru na kojem pilot namješta vrijednost tlaka na početnu vrijednost za mjerenja visine. Kada je skala namještena na standardni tlak nivoa mora (29,92 inča žive) visinomjer pokazuje nadmorsku visinu. Skala se može namjestiti i na okolni tlak polazne zračne luke te tada visinomjer mjeri visinu od namještene vrijednosti.
  • Barometric tendency –promjena tlaka u nekom razdoblju. U zrakoplovstvu je uobičajeno promatranje promjena svaka tri sata.

Ostala značenjaUredi

  • Aneroid barometer –aneroidni barometar.
  • Mercury barometer –živin barometar.