Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Pilot

Pilot i kopilot Antonova-An24
Pilot i kopilot Airbusa-319
Pilot i kopilot vojnog F-15
Pilot –pilot,
-osoba školovana za upravljanje zrakoplovom,
-dio ili uređaj koji vodi drugi dio u njegovom kretanju.

Pojmovi vezani za "pilot" uredi

 • Pilot balloonbalon-sonda.
 • Pilot check –provjera pilota.
 • Pilot check list –pilotska ček-lista (lista redoslijeda za neku radnju).
 • Pilot chute –mali padobran privezan za kupolu glavnog padobrana koji izvlači glavni padobran.
 • Pilot coockpit –pilotska kabina.
 • Pilot ejection seat –izbacivo pilotsko sjedalo. Ugrađuje se najčešće u vojne zrakoplove.
 • Pilot harness pilotski sigurnosni pojasevi za vezanje.
 • Pilot instructor –instruktor letenja.
 • Pilot light –manja lampica koja pokazuje aktivnost izvora energije.
 • Pilot's compartment -pilotska kabina.
 • Pilot's Flight Manual –pilotski priručnik letenja.
 • Pilot's Handbook -pilotski priručnik.
 • Pilot's panel –ploča s instrumentima pilota.
 • Pilot's seat –pilotsko sjedalo.
 • Pilot valve –pomoćni ventil.

Ostala značenja uredi

 • Airline pilot –kompanijski pilot.
 • Alert pilot –dežurni pilot.
 • Automatic pilot –automatski pilot.
 • Bush pilot –pilot lakih zrakoplova.
 • Chief pilot –voditelj pilota.
 • First pilot –prvi pilot (kapetan)
 • Glider pilot –pilot jedrilice.
 • Second pilot –drugi pilot (kopilot).
 • Test pilot –probni pilot.