Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Obilazni vod

By-pass –obilazni vod, premostiti.

Pojmovi vezani za "by-pass" uredi

  • Bypass capacitorkondenzator koji osigurava nisku impendanciju izmjeničnog napona koji prolazi kroz komponentu koja osigurava istosmjerni napon.
  • Bypass duct
-profilirani uvodnik hladne zračne struje,
-izlazni profil iz ventilatora turbinskog motora.
  • Bypass jacket –prstenasti provodnik zračne struje oko uljnog hladnjaka kroz koje prolazi ulje koje ne treba hladiti.
  • Bypass jet –vrsta konstrukcije turbomlaznog motora kod kojg dio zračne struje opstrujava mlazni motor izvana te preko komora izgaranja ulazi u ispušni dio. Strujanje zraka hladi komore izgaranja i izlaznu zračnu masu iz mlaznika.
  • Bypass ratio –omjer (u kg/s) ukupne zračne mase koja prolazi kroz ventilator mlaznog motora i zračne mase koja prolazi kroz plinski generator motora.
  • Bypass turbojet engine –preteča turbo-fen motora kod koje se dio zračne mase kompresora niskog tlaka odvajao i vodio kroz motor kao sekundarna struja zraka.
  • Bypass relief valve –otpusni ventil koji puca pod prevelikim tlakom i tako rasterećuje neki sustav od prekomjernog povećanja tlaka.
  • Bypass valve –obilazni ventil.