Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Ca


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi C

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ca - Ce - Ch - Ci - Cl - Co - Cr - Cu - Cy


 • C-battery –mala baterija niskog napona.
 • Cabane –raspoređene upornice koje pridržavaju krilo iznad trupa aviona (na dvokrilcima i hidroavionima).
 • Cabinet –kutija.
 • Cabotage prijevoz zračnim putem na unutrašnjim linijama.
 • Cadmium –plavkasto-bijeli vodljivi ali i otrovni metal.
 • Cadmium cell –kadmijska ćelija u Ni-Cd bateriji.
 • Cadmium plating –postupak kadmiranja; nanošenje tankog sloja kadmija preko čelične površine radi zaštite od korozije. U procesu stvaranja korozije kadmij predstavlja anodu.
 • Cage zakočiti, zabraviti (npr. žiroskop).
 • Caging device – mehanizam za zabravljivanje u žiroskopskim instrumentima koji žiroskop vraća u njegov prvobitni, radni položaj.
 • Calendering –postupak potapanja pamučnog platna u kupku sode radi poboljšanja čvrstoće i sjaja tkanine.
 • Callouts –brojevi ili imena s kojima se označavaju dijelovi zrakoplova na nacrtima radi njihove lakše identifikacije.
 • Call-up –postupak uspostave veze s zrakoplovom.
 • Calm –tišina, bez vjetra.
 • Calorie –jedna kalorija, količina topline koja je potrebna za podizanje temperature jednom gramu vode za 1 °C.
 • Calorimeter –kalorimetar, instrument za mjerenje specifične topline.
 • Calotte –kupola padobrana.
 • Camber –krivina, zakrivljenost aeroprofila oko njegove uzdužne osi. Izraz se može upotrijebiti i za kotač zrakoplova kada označava kut kotača u odnosu na vertikalnu os.
 • Lower camber –zakrivljenost donje površine krila (donjake).
 • Mean camber –srednja krivina.
 • Upper camber –krivina gornje površine krila (gornjake).
 • Cambric -pleteni laneni ili pamučni materijal.
 • Camlock fastener -vrsta osigurača kod kojih se osiguranje od odvrtanja izvodi čeličnom osovinicom umetnutom u bregasto oblikovan otvor u kućištu.
 • Can tap valveventil na malom kućištu rashladnog plina (Feron) koji regulira njegov protok.
 • Can annular combustor –cilindrične komore izgaranja ugrađene radijalno u odnosu na osovinu motora. Komore su međusobno spojene kako bi se mogao prenositi plamen prilikom pokretanja motora i paljenja smjese gorivo-zrak.
 • Canard –zrakoplov na kojem se horizontalni stabilizator s komandnim površinama nalazi ispred krila.
 • Cancellation –ukidanje, otkazivanje.
 • Candela –jedinica za mjerenje inteziteta svjetla.
 • Candle power –jakost inteziteta svjetla koju daje jedna svijeća.
 • Cannibalize –raskompletirati; korištenje ispravnih dijelova s neispravnih zrakoplova na ispravnim zrakoplovima.
 • Cannon connector –električni konektor za velike jakosti električne struje koji spaja bateriju zrakoplova s njegovim elektrosustavima.
 • Canted bulkhead –zakrivljena pregrada ili zid.
 • Cantilever –poluga ili neki dio pričvršćena samo na jednom kraju.
 • Cantilever wing –vrsta konstrukcije krila kod kojega je krilo učvršćeno samo u svom korjenu bez vanjskih upornica.
 • Canvass –teško i grubo nepromočivo pamučno platno.
 • Cap
-poklopac.
-produžetak, uzdužni dio poluge koji trpi najveća naprezanja.
 • Cap strip – profilirani krajevi strukture zrakoplova koji na sebe preuzimaju glavna opterećenja krila na savijanje i na koje se pričvršćuje oplata.
 • Capacitance –kapacitet; sposobnost izolatora da spremi električnu energiju u obliku elektrostatičkog polja. Mjerna jedinica je Farad.
 • Capacitive electrical load –kapacitivni električni otpor.
 • Capacitive reactance –unutarnji otpor prolaska izmjenične električne energije uzrokovan kapacitivnošću el. kruga i mjeren u Ohm-ima.
 • Capacitor –kondenzator; naprava koja sprema el. energiju u obliku elektrostatičkog polja.
 • Capacitor discharge ignition system –sustav paljenja turbinskih motora kod kojih se visoki intenzitet iskre potreban za paljenje smjese dobiva iz kondenzatora velikog kapaciteta.
 • Capillary action –kapilarni efekt; uvlačenje tekućine u tanke kapilare ili između spojenih stijenki.
 • Capillary tube –kapilara, cjevčica s vrlo malim promjerom otvora.
 • Capstan –valjak (špula) oko koje je namotano čelično uže upravljačkih komandi zrakoplova, čiji su krajevi spojeni na krilca ili kormila.
 • Capstan screw –vijak s otvorima u glavi kroz koje se provlači poluga radi njegovog lakšeg odvijanja i stezanja.
 • Captain –kapetan, vođa zrakoplova.
 • Captive flight –aerozaprega, vuča jedrilice.
 • Capture –zahvatiti (cilj).
 • Glide slope capture –kontakt s prilaznim smjerom prema ILS-a.
 • Localizer capture –kontakt s lokalajzerom, snopom smjerova slijetanja po ILS-u.
 • Carbo-blast –postupak pjeskarenja površine materijala kod kojeg se u strujanje zraka velikog tlaka ubacuje prah od mljevenih orahovih ljuski i breskvinih koštica.
 • Carboloy –naziv za grupu alata koja služi za rezanje metala čija je rezna površina pojačana slojem "tungsten-karbida".
 • Carburizing –postupak povećanja površinske čvrstoće čelika ugljikom.
 • Cardinal headings –glavni smjerovi kompasa (sjever, jug, istok i zapad).
 • Cardiod microphone –usmjereni mikrofon koji prima samo zvukove ispred sebe, dok ostale ne prima.
 • Carriage –kolica, prijevoz.
 • Carrier frequency –izmjenična struja visoke frekvencije koja proizvodi elektromagnetske valove koji izlaze iz antene.
 • Carrier wave –modulirana frekvencija izmjenične struje u svrhu prijenosa informacija preko radio-valova.
 • Cartridge fuse –vrsta rastalnog električnog osigurača čija je uloga zaštita el. kruga od previsoke jakosti struje.
 • Cartridge starter –starter klipnih motora na kojem se za pokretanje motora koriste male kuglice s gorivom koje se pale električnim putem.
 • Cartridge type filter –zamjenjivi zračni ili uljni filter od papira, celuloze ili sličnih odgovarajućih materijala.
 • Cascade electrical circuits –sustav povezivanja električnih krugova u kojem izlaz jednog kruga dopunjava ulaz drugog.
 • Cascade transformer -vrsta električnog transformatora za dobivanje višeg napona umreženim sustavom povezivanja.
 • Cascade vanelopatica ili krilce koje se okreće vjetrom.
 • Case hardening –način termičke obrade metala pri kojem se povećava njegova površinska tvrdoća, a jezgra ostaje nepromjenjena.
 • Casein glue –ljepilo u prahu dobiveno iz mlijeka s dodacima protiv stvaranja bakterija i protiv utjecaja vlage. Koristi se za ljepljenje drvenih konstrukcija zrakoplova.
 • Casing –gumeni i platneni dio kotača, sastoji se od diagonalno složenih slojeva platna na koji se nanosi sloj gume.
 • Casing piles –slojevi platna i gume na kotaču.
 • Cast iron –ljevano željezo, željezo koje sadrži 6-8% ugljika i silikona i koje se ne može kovati.
 • Cast-aluminium aloy –legura aluminija koja se zagrijava do temperature taljenja i zatim lijeva u kalupe.
 • Casting –odljevci, predmeti dobiveni postupkom lijevanja.
 • Castle nut –krunasta matica; matica razrezane glave s utorima u tri smjera kroz koje se provlači žica radi osiguranja od odvrtanja.
 • Catwalk –uska označena površina po kojoj se smije hodati (obično na krilima aviona).
 • Catalyst -katalizator, tvar koja se upotrebljava za katalizu u nekom procesu a istovremeno sama ne podliježe promjenama.
 • Catalytic cracking -način kemijsko-molekularne promjene petroleja u kojoj dolazi do pucanja kemijskih veza te se viši ugljikovodici pretvaraju u niže.
 • Catalyzed material –materijal ćije se formiranje pospješuje dodavanjem katalizatora.
 • Catapult –naprava za lansiranje objekata u zrak. Koristi se na nosačima zrakoplova za naglo povećanje brzine prilikom uzlijetanja zrakoplova i za lansiranje bespilotnih letjelica.
 • Category –kategorija zrakoplova ili zračne luke.
 • Catenary curve –krivina koja nastaje kada se neko uže ovjesi na dva kraja u istoj razini.
 • Cathedral –kut krila postavljenih prema dolje u odnosu na poprečnu os zrakoplova. Avioni s tako ugrađenim krilima su pokretljiviji ali manje stabilni.
 • Cathode –katoda, negativni element u elektrokemijskom procesu izdvajanja atoma kisika što prouzrokuje strujanje elektrona s ćelije.
 • Cathode protection –kontaktna katodna zaštita metala protiv pojave korozije.
 • Cathode-ray oscilloscope –osciloskop, instrument čije mjerno područje se očitova na katodnoj cijevi.
 • Cation –kstion, pozitivno nabijen ion koji se kreće prema katodi u procesu elektrolize.
 • Caustic material –bilo koja tvar koja ima osobine izgaranja, korodiranja ili nagrizanja (erodiranja) drugih materijala u kemijskom procesu.
 • Cavitation –stvaranje područja vakuuma iza tijela oko kojeg struji zrak. Ova pojava uzrokuje trošenje tijela koje se giba i njegova znatna unutarnja naprezanja.
 • Cavity –rupa ili proširenje unutar neke strukture.