Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kompresija

Compression –kompresija, tlačenje fluida.

Pojmovi vezani za "compression"

uredi
 
Probijanje zvučnog zida
  • Compression fastener –tlačni priključak koji na sebe prima glavna tlačna naprezanja.
  • Compression member or strut –upornica, dio konstrukcije krila najčešće u obliku cijevi koji na sebe prima tlačna opterećenja.
  • Compression ratio –omjer kompresije. Veličina stlačivanja zraka u cilindru od položaja klipa u gornjoj mrtvoj točki (GMT) do položaja klipa u donjoj mrtvoj točki (DMT).
  • Compression rib –rebro, dio konstrukcije zrakoplova s posebnim ojačanjima radi veće čvrstoće spojeva, koje na sebe prima tlačna opterećenja između ramenjača.
  • Compression rings –tlačni prsteni na klipu koji osiguravaju dobro brtvljenje između klipa i cilindra.
  • Compression space –prostor pod tlakom.
  • Compression stress –opterećenje na savijanje.
  • Compression wave –udarni val, pojava koja nastaje oko brzine zvuka kada zračne struje formiraju "zid" od stlačenog zraka na aerodinamičkim površinama.