Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/E/Ed


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi E

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ea - Ec - Ed - Ef - Ej - El - Em - En - Ep - Eq - Et - Ex - Ey


Edd uredi

  • Eddy –turbulentno strujanje.
  • Eddy current –struja koja se inducira na listićima transformatorske zavojnice.
  • Eddy current inspection –ispitivanje materijala "eddyjevim strujama" s čime se otkrivaju skrivene pukotine u materijalu.

Edg uredi

  • Edge distance –udaljenost ruba materijala od središta rupe vijka ili zakovice.
  • Edge - rub.
  • Edge thickness –debljina ruba materijala.
  • Bottom edge –donji rub.
  • Leading edgenapadni rub.
  • Trailling edgeizlazni rub.

Edu uredi